Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään ykkösosassa opittuja käsitteitä. Keskeisiä ovat vektoriavaruuden ja aliavaruuden abstraktit määritelmät, jotka mahdollistavat esimerkiksi polynomien tai funktioiden tulkitsemisen vektoreiksi. Uutena asiana perehdytään lineaarikuvauksiin, jolloin muun muassa huomataan, että matriiseja voidaan pitää tietynlaisina lineaarikuvauksina. Sisätulo puolestaan laajentaa pistetulon käsitettä. Ykkösosaan verrattuna kurssilla painotetaan enemmän teorianmuodostusta ja abstraktien käsitteiden avulla tehtäviä päättelyitä. Kurssi on teoriapainotteisempi kuin ykkösosa, mutta mukana on edelleen myös konkreettisia esimerkkejä ja sovelluksia.

Lineaarialgebraa tarvitaan lähes kaikilla matematiikan aloilla, ja lineaarialgebran kurssi onkin esitietovaatimuksena monilla muilla kursseilla. Esimerkiksi kursseilla Differentiaaliyhtälöt I, Vektorianalyysi I, Algebraaliset rakenteet I ja Topologia I tarvitaan lineaarialgebran tietoja.

Esitietovaatimukset: Kursseja Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I sekä Johdatus yliopistomatematiikkaan vastaavat taidot.

Luennot 9 t + harjoitustehtävät + tentti

Kurssilla on käytössä kisällioppimisen menetelmä. Opetus koostuu harjoitustehtävistä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä luennoista. Kurssi suoritetaan kurssikokeella.

Kurssin infosivu

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Luennot: aloitusluento ti 1.8.17 klo 15-16, muut luennot ma 7.- 28.8.17 klo 15.15 - 17.00
Opetuspaikka: Kumpulan kampus, Exactum, B123

Ohjaus: 1.8. - 31.8.17, ma klo 17.15 - 18, ti 1.8. klo 16.15 - 18 muuten klo 15.15 - 18, to klo 16.15 - 19
Opetuspaikka: Kumpulan kampus, Exactum, B123

Tenttipäivät: ke 6.9.2017 klo 17-20, ke 27.9.2017 klo 17-20 ja la 28.10.2017 klo 9-12

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita