Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojaksolla käsitellään keskeisiä lapsen kehitykseen liittyviä kysymyksiä perehtymällä keskeisiin kehitysteorioihin (mm. kypsymisteoria, psykoanalyyttinen teoria, kognitiivinen kehitysteoria, oppimisteoriat) ja 0-7 vuotiaan lapsen kehitykseen (motorinen kehitys, kognitiivinen kehitys ja sosioemotionaalinen kehitys).

Opintojaksolla käsitellään:

  • kognitiivista, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä
  • keskushermoston kehitystä
  • synnynnäisen temperamentin vaikutusta
  • hoivan ja huolenpidon merkitystä
  • itsesäätelyn oppimista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Kirjatentti

Kirjatentissä tentitään seuraavat teokset:

1. Ahonen, T., Lyytinen, H., & Nurmi, J-E. 2010. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOYpro.

2. Ojala; M.; Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta, sivut 7-62 (luvut 2-3). Julkaisutiedot: Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 368, 2015.

Asteikolla 0-5

Tenttipäivät: ke 25.1.2017 klo 17-20, la 4.3.2017 klo 9-12, ke 5.4.2017 klo 17-20.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) (25 op) opintokokonaisuutta.