Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 15.9.2015
16:30 - 18:30
tis 22.9.2015
16:30 - 18:30
tors 24.9.2015
16:30 - 18:30

Anmälning och avgift

105 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Voit ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille (katso jaksojen/kokonaisuuden opinto-ohjelmat)

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Beskrivning

 • Opiskelija ymmärtää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat.
 • Opiskelija hahmottaa opetus - opiskelu - oppimisprosessin keskeiset elementit ja niiden väliset suhteet.
 • Opiskelija ymmärtää opettajan ammatillisuuden peruselementit ja työyhteisötaidot ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen.
 • Opiskelijalla on valmiuksia tulkita opetussuuunnitelmaa.
 • Opiskelja saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja opiskelua.
 • Opiskelija osaa analysoida ja käsitteellistää todellisen opetus - opiskelu - oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta.
 • Opiskelija reflektoi omaa opettajuuttaan.

HUOM! Opetustilamuutoksia (päivitetty 28.8.2015, myös päivämäärä 14.9.2015, opetustila päivitetty 20.9.15, 21.9.15, 22.9.15).

 • Perehdytään opetuksen peruskäsitteisiin, opetuksen teorian ja käytännön suhteisiin sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.
 • Harjaannutaan kenttätyöskentelyssä luennoilla ja ryhmissä käsiteltyjen ilmiöiden tunnistamiseen ja analysointiin mm. tekemällä kenttämuistiinpanoja.
 • Käsitellään kerättyjä havaintoja edelleen ryhmäopetuksessa teorian ja käytännön yhdistämisen näkökulmasta.

Opintojakso sisältyy kasvatustiede (luokanopettaja) perusopintoihin 25 op.

Luennot 8 t ja ryhmätyöharjoitukset 14 t, itsenäiset tehtävät + tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus.

Luennot ovat yhteiset Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston Varhaiskasvatuksen perusopintojen ryhmän kanssa.

Luennot: katso luentojen ajankohdat alaosasta.

Ryhmät:

Ryhmiin ilmoittaumisesta lähetetään sähköposti jaksolle ilmoittautuneille 3.9.2015.

Jos olet ilmoittautunut jaksolle tämän päivän jälkeen, otathan yhteyttä oheisen lomakkeen kautta

Ryhmätyöharjoituksissa vaaditaan läsnäoloa. Ryhmä 3:n ajat muuttuneet.

Ryhmä 1: opettaja KT Katriina Maaranen: Ryhmän 1 päivämäärämuutos ja opetustilamuutokset.

 • to 17.9. klo 16.30-19.45 ja pe 2.10. klo 16.30-19.45 opetuspaikka: Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, Aud XI
 • la 3.10. klo 9-13.45 opetuspaikkana: Porthania sali 723.

Ryhmä 2: opettaja: KT Katariina Stenberg: Ryhmäkertaa 14.10. ei järjestetä.

 • ke 16.9., klo 17.15.-18.45 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K114
 • ke 23.9. klo 16.45-19.45 opetuspaikka Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K112
 • ke 30.9. klo 16.45-19.45 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K232
 • ke 7.10. klo 16.45-19.45 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K222.2

Ryhmä 3: opettaja: KT Sanna Patrikainen: HUOM! Ryhmän ajat ovat muuttuneet!

 • to 17.9. klo 17.30-19.45 opetuspaikkana Helsingin yliopiston Päärakennus sali 21
 • ke 30.9. klo 17.30-19.45 opetuspaikkana Fabianinkatu 26 seminaarihuone 319
 • ti 6.10. klo 16.30-19.45 opetuspaikkana Fabianinkatu 26 seminaarihuone 203
 • to 8.10. klo 16.30-19.45.2015 opetuspaikkana Fabianinkatu 26 seminaarihuone 204

Ryhmä 4: Opettaja: FT Heidi Krzywacki: Huom! Pe 18.9. tapaamiskerta peruuntunut, ensimmäinen tapaaminen siirretty maanantaille 21.9.2015.

 • ma 21.9. klo 16.30-19.45 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K222.2 ja 222.1
 • ke 30.09. klo 16.30-19.45 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K218
 • ma 5.10. klo 16.30-18 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K222.2
 • ma 12.10. klo 16.30-19.45.2015 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K222.1

Ryhmä 5: opettaja: FT Heidi Krzywacki HUOM!Ryhmän ensimmäisen tapaamiskerran aika muuttunut (alkaa klo 16.30)

 • ma 21.9. klo 16.30-19.45 ja pe 2.10. klo 16.30-19.45 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K222.2 ja 222.1
 • ma 5.10. klo 18.15-19.45 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K222.2
 • ke 14.10. klo 16.30-19.45.2015 opetuspaikkana Siltavuorenpenger 5 A Minerva, K218

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Verkkotenttipäivät: ke 28.10.15 klo 17-20, ke 2.12.15 klo 17-20 (ilmoittaudu tenttiin viimeistään 22.11. mennessä), ke 3.2.16 klo 17-20. Tentit järjestetään verkkotentteinä, jotka voi suorittaa oman koneen ääressä.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.


 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. PS-kustannus
 • Pruuki, L. (2008) Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Edita.

Oheiskirjallisuus: Hellström, M. (2008). Sata sanaa opetuksesta. PS-kustannus, Hellström, M. (2010). Sata sanaa kasvatuksesta. PS-kustannus, Smeds, R. Krokfors, Ruokamo, H. & Staffans, A. (toim.) (2010). InnoSchool - välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. Verkkoversio: http://innoschool.tkk.fi/framet/InnoSchool_kirja.pdf

Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2000. Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso on osa Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) (25 op) ja Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) (25 op) -kokonaisuuksia.