Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 15.9.2015
16:30 - 18:30
tis 22.9.2015
16:30 - 18:30
tors 24.9.2015
16:30 - 18:30

Anmälning och avgift

30 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Beskrivning

 • Opiskelija ymmärtää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat.
 • Opiskelija hahmottaa opetus - opiskelu - oppimisprosessin keskeiset elementit ja niiden väliset suhteet.
 • Opiskelija ymmärtää opettajan ammatillisuuden peruselementit ja työyhteisötaidot ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen.
 • Opiskelijalla on valmiuksia tulkita opetussuuunnitelmaa.
 • Opiskelja saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja opiskelua.
 • Opiskelija osaa analysoida ja käsitteellistää todellisen opetus - opiskelu - oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta.
 • Opiskelija reflektoi omaa opettajuuttaan.
 • Perehdytään opetuksen peruskäsitteisiin, opetuksen teorian ja käytännön suhteisiin sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.

Opintojakso sisältyy kasvatustieteen (varhaiskasvatus) perusopintoihin 25 op.

Luennot 10 t ja ryhmätyöskentelyä 16 tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus.

Luennot ovat yhteiset Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston luokanopettajan perusopintojen ryhmän kanssa.

Luennot: katso luentojen ajankohdat alaosasta.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Verkkotenttipäivät:

Tentti järjestetään verkkotenttinä. Tentin voi tenttiä oman koneen ääressä.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

 • Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. tietoa, taitoa ja työkaluja. Edita
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma, PS-kustannus.
 • Lisäksi artikkeleita erikseen sovittavalla tavalla.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso on osa Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) (25 op) ja Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) (25 op) -kokonaisuuksia.