Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 13.9.2016
16:30 - 19:30
tors 15.9.2016
16:30 - 19:30
tors 22.9.2016
16:30 - 19:30

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Didaktiikan opintojakson tavoitteena on tarjota välineet puhua opettajan ammatista ja kasvatuksellisessa instituutiossa annettavasta kasvatuksesta didaktiikan keskeisiä käsitteitä käyttäen. Didaktiikan keskeiset käsitteet pohjautuvat didaktiseen kolmioon ja sen keskeisiin vuorovaikutussuhteisiin. Luennoilla esitetään opetus-opiskelu-oppimisprosessi keskittyen opettajaan, oppilaaseen ja oppimisen sisältöön sekä erikseen että vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ryhmäopetuksessa keskitytään samojen elementtien syventämiseen kirjallisuuden avulla ja konkreettisissa opetukseen liittyvissä tilanteissa. Näistä sisällöistä käsin opintojakson tavoitteina ovat alla kuvattuna didaktisina tietoina ja taitoina.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana.
 • ymmärtää opetus-opiskelu-oppimisprosessin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaankoulutusalaansa.
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden sekä ammatin professionaalisen ja eettisen luonteen.

Opintojaksossa käsitellään

 • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teoriaa ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelunharjoittamiseen.
 • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista lähtökohdista jaopetussuunnitelmasta käsin.
 • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
 • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden.
 • Opiskelija harjaantuu opetus-opiskelu-oppimisprosessin tavoitteisuuden ja vuorovaikutuksen tunnistamiseen ja analysointiinkenttätyöskentelyssä tekemiensä havaintojen pohjalta.

Luennot 8 t ja ryhmätyöharjoitukset 16 t, itsenäiset tehtävät ja verkkotentti, jossa suoritetaan myös jakson kirjallisuus.

Luennot ovat yhteiset Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston Varhaiskasvatuksen perusopintojen ryhmän kanssa. Ryhmätyöharjoitukset ovat vain Kasvatustiede (luokanopettaja) opintojen opiskelijoille.

Kaikille yhteiset:

 • Pruuki L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Lisäksi artikkeleita erikseen sovittavalla tavalla.

Oheiskirjallisuutta:

 • Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.
 • Hopmann, S. (2007). Restrained Teaching: the common core of Didaktik. European Educational Research Journal 6(2),109–115.
 • Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Researchand Pedagogy 40(5), 600–609.
 • Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education forTeaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.
 • Tirri, K. (Ed.) (2008). Educating Moral Sensibilities in Urban Schools. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.

Arviointi koostuu luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvasta tentistä, joka arvioidaan asteikolla 0-5. Hyväksyttävä suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmäopetukseen ja annettujen kirjallisten tehtävien suorittamista. Ryhmäosio arvioidaanhylätty/täydennettävä/hyväksytty.

Harjoitusryhmissä vaaditaan läsnäoloa.

Luennot: 13.9. klo 16.30-19.30 ja to 15.9. klo 16.30-19.30, Aurora aud. 230, Siltavuorenpenger 10 ja to 22.9. klo 16.30-19.30, Porthania PIV, Yliopistonkatu 3.

Ryhmiin ilmoittaudutaan 5.9.2016 alkaen. Ryhmiin ilmoittautumisesta tullaan lähettämään erikseen tälle opintojaksolla ilmoittautuneille sähköposti.

HUOM! Ryhmä 4: pe 7.10., paikka Porthania 724,Yliopistonkatu 3.

Harjoitusryhmät:

Ryhmä 1: pe 16.9. klo 15.45-19.45, pe 30.9. klo 15.45-19.45 ja la 1.10.2016 klo 9-13.45., Paikka: P723, Porthania, Yliopistonkatu 33. Opettaja: KT Katriina Maaranen.

Ryhmä 2: ke 14.9 klo 17.15-18.45, Minerva, sali K115, Siltavuorenpenger 5 A, ti 20.9. klo 16.45-19.45, Minerva, sali K218, to 29.9 16.45-19.45, Minerva, sali K218, to 6.10 16.45-19.45, Minerva, sali K218, ti 11.10 17.15-18.45., Minerva, sali K115, Siltavuorenpenger 5A, KT Katariina Stenberg. HUOM! 22.9. kerta on peruttu. Korvaava kerta 20.9.

Ryhmä 3: pe 16.9. klo 16.30-19.45, to 6.10. klo 16.30-19.45 ja pe 7.10. klo 16.30-19.45, paikka:P617 Porthania, Yliopistonkatu 3, ma 10.10. klo 16.30-19.45., paikka: Yliopiston päärakennus, sali 16, Fabianinkatu 33. Opettaja: KM Riikkalotta Jauhiainen.

Ryhmä 4: pe 16.9. klo 16.30-18, paikka: P724, Porthania, Yliopistonkatu 3, ti 20.9. klo 16.30-18 ja ti 4.10. klo 16.30-19.45, paikka: Minerva-tori K232, Siltavuorenpenger 5 A, pe 7.10. klo 16.30-19.45, paikka: P724, Yliopistonkatu 3, ja ke 12.10. klo 16.30-19.45., paikka: Minerva-tori K232, Siltavuorenpenger 5 A. Opettaja: FT Heidi Krzywacki.

Ryhmä 5: pe 16.9. klo 18.15-19.45, paikka: P724, Porthania, Yliopistonkatu 3, ti 20.9. klo 18.15-19.45, paikka: Minerva, sali K114, Siltavuorenpenger 5 A, ke 5.10. klo 16.30-19.45, paikka: Minerva-tori K232, Siltavuorenpenger 5 A, ti 11.10. klo 16.30-19.45, paikka: Minerva-sali K114, pe 14.10.2016 klo 16.30-19.45., paikka: P724, Porthania, Yliopistonkatu 3, FT Heidi Krzywacki.

Huom! Verrkotentti ke 14.12. on peruttu. Tilalla verkkotentti to 15.12. klo 17-19.

Verkkotenttipäivät: ke 26.10.2016 klo 17-19, ke 23.11. klo 17-19, to 15.12.2016 klo 17-19.

HUOM! Verkkotentti tentitään oman koneen ääressä. Verkkotenttiin ke 23.11. ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse ohjeistusta ma 21.11. Muistathan ilmoittautua verkkotenttiin viimeistään 13.11.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita


Opintojakso sisältyy kasvatustiede (luokanopettaja) perusopintoihin 25 op.