Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 13.9.2016
16:30 - 19:30
tors 15.9.2016
16:30 - 19:30
tors 22.9.2016
16:30 - 19:30

Anmälning och avgift

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

 • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
 • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Työväen Akatemia.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Beskrivning

Didaktiikan opintojakson tavoitteena on tarjota välineet puhua opettajan ammatista ja kasvatuksellisessa instituutiossa annettavasta kasvatuksesta didaktiikan keskeisiä käsitteitä käyttäen. Didaktiikan keskeiset käsitteet pohjautuvat didaktiseen kolmioon ja sen keskeisiin vuorovaikutussuhteisiin. Luennoilla esitetään opetus-opiskelu-oppimisprosessi keskittyen opettajaan, oppilaaseen ja oppimisen sisältöön sekä erikseen että vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Ryhmäopetuksessa keskitytään samojen elementtien syventämiseen kirjallisuuden avulla ja konkreettisissa opetukseen liittyvissä tilanteissa. Näistä sisällöistä käsin opintojakson tavoitteina ovat alla kuvattuna didaktisina tietoina ja taitoina.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana.
 • ymmärtää opetus-opiskelu-oppimisprosessin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaankoulutusalaansa.
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden sekä ammatin professionaalisen ja eettisen luonteen.

Opintojaksossa käsitellään

 • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teoriaa ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelunharjoittamiseen.
 • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista lähtökohdista jaopetussuunnitelmasta käsin.
 • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
 • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden.
 • Opiskelija harjaantuu opetus-opiskelu-oppimisprosessin tavoitteisuuden ja vuorovaikutuksen tunnistamiseen ja analysointiinkenttätyöskentelyssä tekemiensä havaintojen pohjalta.

Luennot 8 t ja ryhmätyöharjoitukset 16 t, itsenäiset tehtävät ja verkkotentti, jossa suoritetaan myös jakson kirjallisuus.

Luennot ovat yhteiset Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston Varhaiskasvatuksen ja luokanopettaja perusopintojen ryhmien kanssa.

 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä PS-kustannus
 • Pruuki, L. (2008) Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita
 • Lisäksi artikkeleita erikseen sovittavalla tavalla.

Kirja- ja luentokuulustelu arvioidaan asteikolla 0–5. Ryhmien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen kirjallisten tehtävien suorittamista.

Harjoitusryhmissä vaaditaan läsnäoloa.

Luennot: 13.9. klo 16.30-19.30 ja to 15.9. klo 16.30-19.30, Aurora aud. 230, Siltavuorenpenger 10 ja to 22.9. klo 16.30-19.30, Porthania PIV, Yliopistonkatu 3.

Ryhmiin ilmoittaudutaan 5.9.2016 alkaen. Ryhmiin ilmoittautumisesta tullaan lähettämään erikseen tälle opintojaksolla ilmoittautuneille sähköposti.

HUOM! Ryhmä 4: 7.10.: paikka P724, Yliopistonkatu 3.

Harjoitusryhmät:

Ryhmä 1: pe 16.9. klo 15.45-19.45, pe 30.9. klo 15.45-19.45 ja la 1.10.2016 klo 9-13.45., Paikka: P723, Porthania, Yliopistonkatu 33. Opettaja: KT Katriina Maaranen.

Ryhmä 2: ke 14.9 klo 17.15-18.45, Minerva, sali K115, Siltavuorenpenger 5 A, ti 20.9. klo 16.45-19.45, Minerva, sali K218, to 29.9 16.45-19.45, Minerva, sali K218, to 6.10 16.45-19.45, Minerva, sali K218, ti 11.10 17.15-18.45., Minerva, sali K115, Siltavuorenpenger 5A, KT Katariina Stenberg. HUOM! 22.9. kerta on peruttu. Korvaava kerta 20.9.

Ryhmä 3: pe 16.9. klo 16.30-19.45, to 6.10. klo 16.30-19.45 ja pe 7.10. klo 16.30-19.45, paikka:P617 Porthania, Yliopistonkatu 3, ma 10.10. klo 16.30-19.45., paikka: Yliopiston päärakennus, sali 16, Fabianinkatu 33. Opettaja: KM Riikkalotta Jauhiainen.

Ryhmä 4: pe 16.9. klo 16.30-18, paikka: P724, Porthania, Yliopistonkatu 3, ti 20.9. klo 16.30-18 ja ti 4.10. klo 16.30-19.45, paikka: Minerva-tori K232, Siltavuorenpenger 5 A, pe 7.10. klo 16.30-19.45, paikka: P724, Yliopistonkatu 3, ja ke 12.10. klo 16.30-19.45., paikka: Minerva-tori K232, Siltavuorenpenger 5 A. Opettaja: FT Heidi Krzywacki.

Ryhmä 5: pe 16.9. klo 18.15-19.45, paikka: P724, Porthania, Yliopistonkatu 3, ti 20.9. klo 18.15-19.45, paikka: Minerva, sali K114, Siltavuorenpenger 5 A, ke 5.10. klo 16.30-19.45, paikka: Minerva-tori K232, Siltavuorenpenger 5 A, ti 11.10. klo 16.30-19.45, paikka: Minerva-sali K114, pe 14.10.2016 klo 16.30-19.45., paikka: P724, Porthania, Yliopistonkatu 3, FT Heidi Krzywacki.

Verkkotentit: ke 26.10.2016 klo 17-19, ke 23.11.2016 klo 17-19, ke 14.12.2016 klo 17-19.

HUOM! Verkkotentit tentitään oman koneeen ääressä. Verkkotenttin 26.10. ilmoittautuneille lähetetään erikseen sähköpostitise ohjeita ma 24.10.


Opintojakso sisältyy kasvatustiede (luokanopettaja) perusopintoihin 25 op.