Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 27.4.2015
16:30 - 19:15
ons 29.4.2015
16:30 - 19:15
mån 4.5.2015
16:30 - 19:15

Beskrivning

Opiskelija perehtyy tieteellisen tiedon luonteeseen ja merkitykseen sekä ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohtia, tutkimustyön eettisiä kysymyksiä ja tieteellisiä peruskäsitteitä. Opiskelija tunnistaa luonnontieteellisen sekä ihmis- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia.

Opiskelija tutustuu ihmis- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen erilaisiin metodologisiin lähestymistapoihin sekä niiden perusolettamuksiin ja keskeisiin aineksiin. Opiskelija tuntee kasvatustieteellisen tutkimuksen erityispiirteitä.

Suoritustapa:  Luennot 10 t ja kirjallisuuden pohjalta laadittu oppimispäiväkirja TAI luennot 10 t ja tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus

Opintojakson verkkoympäristö Moodle avautuu to 23.4. Verkkoymäristössä on opintojaksoon sisältyvä ennakkotehtävä. Ennakkotehtävän palautus ma 27.4.  mennessä.

Oppimispäiväkirjan palautus viimeistään su 17.5.2015 mennessä.

Luennot ovat yhteiset Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston Kasvatustieteen (luokanopettaja) perusopintojen ryhmän kanssa.

Opetusajat ja -paikat näet tämän sivun alareunassa.

HUOM! Mikäli opiskelija on suorittanut vastaavia opintoja voi hän erillisen sopimuksen mukaan suorittaa opintojakson oppimistehtävänä lähdekirjallisuuteen pohjautuen. Korvaavuudesta sovittava opintojakson opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat to 23.4.2015.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Oppimateriaali ja Kirjallisuus:

Metsämuuronen, J. 2003. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: Methelp. Luvut I ja III.

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso suoritustapa opinto-ohjelmasta.

Opiskelija, joka on jo aikaisemmin suorittanut Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op -opintojakson tai sitä vastaavan tutkimusmenetelmäjakson (esim. Kohti tutkivaa työtapaa 5 op), suorittaa opintojakson korvaavalla oppimistehtävällä (Valinnainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus 3 op – A69237). Voidakseen tehdä korvaavan tehtävän opiskelijan on haettava korvaavuutta aiempien opintojensa perusteella.

Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I ja III.

tai korvaavassa suoritustavassa (Valinnainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus A69237):

  • Metsämuuronen, J. (2003). Pienten aineistojen analyysi – parametrittomien menetelmien perusteet ihmistieteissä. Methelp, 268 s. JA
  • Hirsjärvi, S & Hurme, H. (2011). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino Kustannus. 213 s.

Tenttipäivät: la 16.5.15 klo 9-12 Uusintatentit: la 12.9.15 klo 9-12 js la 24.10.15 klo 9-12

Katso tenttipaikka tenttipaikkalistalta

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

 

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautuminen alkaa 18.11.2014 klo 10.00

Maksu 30 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

 

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua.  Opetuspaikkojen sijainnit. Näet opetuspaikan sijainnin myös tämän sivun alareunassa olevasta opetuspaikan linkistä. Voit tarkistaa Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyyden opetustilojen esittely -sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Voit hyödyntää Flamman Opintoni- ikkunan kalenteria (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Jakson tiedot päivittyvät Flammaan noin vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Opettaja: VTL Taina Lehtinen

Opintojakso sisältyy Erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op), Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) perusopintoihin (25 op) ja Kasvatustieteen (luokanopettaja) perusopintoihin (25 op).