Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmälning och avgift

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Beskrivning

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kasvatustieteellisen tutkimusprosessin rakennetta, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Lisäksi opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen, kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita sekä tieteellisen tutkimisen perusteet ja kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä. Opintojaksolla tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita sekä tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita.

Luennot 10 t + oppimistehtävä

Huom! Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen perusteella

Opiskelija, joka on jo aikaisemmin suorittanut Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op -opintojakson tai sitä vastaavan tutkimusmenetelmäjakson (esim. Kohti tutkivaa työtapaa 5 op), voi näiden aiempien opintojen perusteella anoa korvaavuutta jakson suorittamisesta.

Ilmoittauduttuasi opintojaksolle täytä opintojen korvaavuusanomus ja postita se ke 21.10.15 mennessä Espoon työväenopistoon kurssikoordinaattori Anni Kuuselalle: Anni Kuusela, Espoon työväenopisto, Avoin yliopisto, PL 10703, 02070 Espoon kaupunki. Kirjoita kirjekuoreen "Korvaavuusanomus". Liitä mukaan opintosuoritusote sekä kuvaus, josta ilmenee suoritetun kurssin laajuus ja kirjallisuus.

Saatuasi hyväksytyn korvaavuuspäätöksen sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Jos haluat tulevaisuudessa liittää erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden osaksi samaa tutkintoa, johon myös korvaavuuden perusteeksi ilmoittamasi aiemmin suoritettu opintojakso sisältyy: Sinun tulee tehdä Moodlesta löytyvä osittaisen korvaavuuden tehtävä ja palauttaa se määräajassa opettajalle arvioitavaksi. Arvioinnin jälkeen suoritus rekisteröidään opintorekisteriin osittaisella korvaavuudella tehtynä eli Ep 3.2 Valinnainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus (3 op) -suorituksena.

    Korvaavan oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä Moodleen on ke 16.12.15.

  2. Jos sinulla ei ole tavoitteena liittää erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta osaksi samaa tutkintoa, johon myös korvaavuuden perusteeksi ilmoittamasi aiemmin suoritettu opintojakso sisältyy: Voit saada jakson kokonaan korvattua aiemmilla opinnoilla hyväksytyn korvaavuuspäätöksen perusteella. Tässä tapauksessa sinun tulee hyväksytyn korvaavuuspäätöksen saatuasi lähettää Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintosihteerille pyyntö rekisteröidä Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op -jakso kokonaan korvattuna suorituksena. Et siis silloin tee kurssin puitteissa mitään erillistä suoritusta. Kokonaisen korvaavuuden pyyntö opintosihteerille tehdään lomakkeella kurssin ollessa käynnissä.

Luennot:
HUOM!
Torstain 12.11. luento siirtynyt keskiviikolle 11.11. (tieto päivitetty 3.11.15)

  • To 5.11.15. klo 17-21
  • Ke 11.11.15 klo 17-21

Opetuspaikka: Etelä-Tapiolan lukio, Ahertajantie 5

Oppimistehtävän ohje löytyy Moodlesta.

Tehtävä (myös korvaava suoritus) palautetaan Moodleen 16.12.15 mennessä.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET
Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa. Lue lisää opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I ja III.

tai korvaavassa suoritustavassa (Valinnainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus A69237):

  • Metsämuuronen, J. (2003). Pienten aineistojen analyysi – parametrittomien menetelmien perusteet ihmistieteissä. Methelp, 268 s. JA
  • Hirsjärvi, S & Hurme, H. (2011). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino Kustannus. 213 s.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Espoo
Toteuttaja:
Espoon työväenopisto

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op), Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) perusopintoihin (25 op) ja Kasvatustieteen (luokanopettaja) perusopintoihin (25 op).