Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 1.6.2017
16:30 - 19:45
mån 5.6.2017
16:30 - 19:45
ons 7.6.2017
16:30 - 19:45
mån 12.6.2017
16:30 - 19:45
ons 14.6.2017
16:30 - 19:45

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Opiskelija on tutustunut ja oppinut tieteellisesti suhtautumaan kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, kasvatustieteelliseen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöön.

Opintojaksolla tutustutaan kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Lähiopinnot: Ennakkotehtävä, luennot 20 t, ryhmätehtävät, oppimistehtävät.

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)

Oheiskirjallisuus:

  • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.

Asteikolla 0-5

Moodle avautuu 22.5.2017

Ennakkotehtävän palautus ennen ensimmäistä luentoa viimeistään 31.5.

Luennot 20 t:
to 1.6.17 klo 16.30-19.45
ma 5.6.17 klo 16.30-19.45
ke 7.6.17 klo 16.30-19.45
ma 12.6.17 klo 16.30-19.45
ke 14.6.17 klo 16.30-19.45

Opetuskerroista vähintään 3/5 oltava paikalla. Yhden kerran poissaolosta ei tule korvaavaa tehtävää. Kahden kerran poisssaolosta tulee tehdä korvaava tehtävä, jonka saa opettajalta.

Oppimistehtävän palautus viimeistään 14.8.2017.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.


Aiempaan osaamiseen perustuvaa korvaavuutta (ns. AHOT-hakemus) Kohti tutkivaa työtapaa (P5) haetaan seuraavasta Moodle linkistä
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20315

Korvaavuushakemukset on toimitettava viimeistään 8.5.2017. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (25 op) opintokokonaisuutta.