Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Öppna universitetets sommarundervisning är avgiftsfri för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som är närvaroanmälda vid tidpunkten för anmälan med undantag för eventuella materialavgifter.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

Beskrivning

Everyone can attend, no prior knowledge required.

This course attempts to cover the fundamentals of the field of leadership psychology. Leadership is not simply about getting people to do things. It is about getting them to want to do things. Leadership, then, is about shaping beliefs, desires, and priorities, it is about achieving influence, not securing compliance. It is about getting things done through others. In order to understand it, we need to focus on the mental states and processes that lead people to listen to leaders, to hear, what they have to say, and to take on the vision of the leader as their own. In case of leadership, there are a range of social and contextual factors that impact upon a leader’s capacity to influence others. These include the culture of the group that is being led, the broader society within which that group is located, the nature of the institutions within which leadership takes place, and the gender of leaders themselves.

By the end of this course the students will be able to

1. Give examples of psychological research about leadership

2. Differentiate between personal, contextual, and social factors that impact upon the leader’s effectiveness

3. Identify the different roles people can have in task groups

4. Describe the cultural differences in leadership style

5. Name the antecedents and consequences of “evil” leadership: conformity and obedience

6. Understand what gender segregation means (both horizontal and vertical segregation)

Written exam based on the literature and the lectures.

Haslam, Alexander, Stephen D. Reicher& Michael J. Platow The new psychology of leadership: identity, influence, and power. New York: Psychology Press

Enligt skalan 0 - 5

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Arbetsformer, litteratur, tider och platser: Se Soc & koms studiehandbok

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Kontaktinformation finns på läroämnessidan.

Kursen är en del av grundstudierna i socialpsykologi 25 sp