Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmälning och avgift

Opintomaksun suuruus löytyy ao. opintojaksojen kohdista ILMOTTAUTUMINEN JA OPINTOMAKSU.

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuteen 25 op ilmoittaudutaan jaksoittain. Ilmoittautumislinkit löytyvät ao. opintojaksojen kohdista ILMOTTAUDU.

Beskrivning

Opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita ihmisistä ja heidän erilaisista elämäntilanteistaan sekä sosiaalisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta.

Sosiaalityö oppianeen kuvaus:
Sosiaalityö on sekä tutkimusala että useista erilaisista käytännöistä koostuva ammattiala. Nykyisin se on itsenäinen oppi- ja tutkimusala. Helsingin yliopiston sosiaalityön opetuksessa painottuvat kaupunkisosiaalityön kysymykset. Kiinnostuksen kohteena ovat kansalaisuus ja ihmisyys globalisoituvassa maailmassa. Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toiminnan ja jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä, arkielämän jatkuvuuksia ja katkoksia, sosiaalialan ammatteja ja instituutioita sekä alan monimuotoista vapaaehtoistoimintaa. Tavallisia analyysin kohteita ovat esimerkiksi yhteisöt, perheet, ihmisen eri ikävaiheet ja niihin liittyvät arjen kysymykset, yksilöiden muuttuvat identiteetit, sosiaalialan historia ja koulutus sekä sosiaalipalvelujen ja - työn arviointi.

Sosiaalityössä on esillä ihmiselämän koko kirjo. Ihmistä ja hänen sosiaalista ympäristöään tarkastellaan sosiaalityössä elämänkaaren kokonaisuudessa. Lasten asema, nuorten ongelmat, perhe-elämän paineet, ikääntyminen, päihteiden käyttö, väkivalta, maahanmuuttajuus, yhteiskunnan marginaalissa elävät vähemmistöt – siinä joitakin tutkimuksen ja opetuksen kohteita.

Sosiaalityö on soveltava tutkimusala, jolla sovellettavat ajattelutavat nojaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia sekä myös kestävää kehitystä koskeviin teorioihin, käsityksiin ja tulkintoihin. Sosiaalityön tiedepohja on näin ollen monialainen, ja se rakentuu pääasiassa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten teorioiden perustalle.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op noudattavat Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen sivuainetutkintovaatimuksia.

Sosionomi AMK-tutkinto
PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea, koska sosiaalityön johdantokurssi 5 op on alkanut.

Aiemmin suoritetulla sosionomi AMK-tutkinnolla voidaan korvata seuraavat perusopintojen opintojaksot.

Sosiaalityön perusopinnot (korvaavuus yhteensä 20 op):
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) - A731390
Hyvinvointipolitiikka (5 op) - A732490
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510

Huom! Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhempia.

Huom! Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta, joka löytyy Sosiaalityön johdantokurssin opinto-ohjelmasta kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksu. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista KORVATTAVILLE opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Ilmoittautuminen Sosiaalityön johdantokurssille 5 op tehdään aivan normaalisti ja johdantokurssista maksetaan 75 e.

Sosionomi AMK-tutkinnolla saatu korvaavuus rekisteröidään yliopiston opintorekisteriin Oodiin siinä vaiheessa, kun olet saanut sosiaalityön johdantokurssista suoritusmerkinnän. Jos et saa suoritettua johdantokurssia tämän opinto-ohjelman aikana niin korvaavuuksia ei rekisteröidä Oodiin missään vaiheessa.

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) - A73019siv:
Sosiaalityön johdantokurssi S1 (5 op) - A731130
Kansalainen ja yhteisöt S5 (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa S6 (5 op) - A731390
Erityisalakurssi S8: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510
Hyvinvointipolitiikka S13 (5 op) - A732490

Opintokokonaisuus suoritetaan verkko-opiskeluna Moodle-oppimisympäristössä.

Hyvinvointipolitiikka-opintojakso suoritetaan verkkotenttinä (ei sisälly verkkotyöskentelyä). Muihin opintojaksoihin kuuluu luentotallenteita, verkkotehtäviä, työskentelyä verkkoympäristössä yksin tai ryhmässä sekä Kansalainen yhteisöt -jaksoon havannointitehtävä lähiympäristössä.

Varaa riittävästi aikaa verkkotyöskentelyyn.

Katso tarkemmat opintojaksojen suoritustavat jaksojen opinto-ohjelmista.

Asteikolla 0-5

Katso tarkemmat tiedot sosiaalityön perusopinnoista opintojaksojen opinto-ohjelmista.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.