Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan syrjäytymistä yhteiskunnallisena ilmiönä keskittyen erityisesti nuorten yhteiskunnalliseen asemaan. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti nuoriin liittyviä syrjäytymisen määritelmiä ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisia kytkentöjä. Opiskelija oppii lukemaan ja keskustelemaan kriittisesti syrjäytymisen käsitteestä ja sen käytöstä nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Kasvun haasteet nuoruudessa -luentosarjan luentoäänitteet luovat pohjan verkkokurssille, jonka nimi on: Nuoruus, kasvun haasteet ja syrjäytyminen 5 op.

Suoritustapa: Luentotallenteet + kolme (3) tehtävää, joihin sisältyy verkkokeskustelu + verkkotentti

Verkkotentit: ke 22.4.15 klo 17-20, ke 20.5.15 klo 17-20, ke 19.8.15 klo 17-20 ja ke 23.9.15 klo 17-20.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, johon pääset tästä 3.3.2015 alkaen.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Lisätietoa verkko-opiskelusta.

Oppimateriaali ja Kirjallisuus:

 • Giddens, Anthony (2009) Social Exclusion (s. 498-507). – Oppikirjassa Giddens, Anthony: Sosiology. 6th edition. Cambridge: Polity Press.
 • Walters, William. 2005. Uncertain Citizenship: Critical Notes on the European Commission’s ‘New Impetus for European Youth’. Keynote Presentation to the 4th Annual Conference of Finnish Youth Research Society, Tuusula, Finland 2-4, November 2005
 • Helne, Tuula: (2002) Sisällä, reunalla, ulkona? Kohti relationaalista syrjäytymisen tarkastelua. (Tiivistelmä ja s. 169-197) - Syrjäytymisen yhteiskunta. Helsinki: Stakes, 2002.
 • Colley, Helen: European Policies on social inclusion and youth: Continuity, Change and Challenge (s. 166-176) – in L. Chisholm, S. Kovacheva and M. Merico (eds), European Youth Studies: integrating research, policy and practice, www.youthstudies.eu
 • Fangen, Katrine: Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants – Presentation of an Analytical Framework , YOUNG, Nordic Journal of Youth Research 2/2010.
 • Suurpää, L. (toim.): Nuoria koskeva syrjäytymistieto. Avauksia tietämisen politiikkaan. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, 2009. Tulostettavissa osoitteesta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/syrjaytymistieto.pdf
 • Minna Suutari & Leena Suurpää (2001): Johdanto: Erottautumista, kiinnikkeitä ja irrallisuutta (s. 5-13) – Kirjassa Suutari, Minna (toim.) Vallattomat marginaalit: Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. – Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 20/2001.
 • Nuorten syrjäytyminen. Tietoa, toimintaa ja tuloksia? Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013. Tulostettavissa osoitteesta: http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=...p;cmd=download

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Verkkokurssi

 • Helne, T: Syrjäytymisen yhteiskunta. Helsinki: Stakes, 2002.
 • Williamson, Howard: Young people and social inclusion – on overview of policy and practice. Teoksessa  Monica Barry (toim.)  Youth Policy and Social Inclusion. Critical debates with young people.  Routledge, London and New York, 2005.
 • Fangen, Katrine: Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants – Presentation of an Analytical Framework, YOUNG, Nordic Journal of Youth Research 2/2010.
 • Suurpää, L. (toim.): Nuoria koskeva syrjäytymistieto. Avauksia tietämisen politiikkaan. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, 2009. Tulostettavissa osoitteesta:  http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/syrjaytymistieto.pdf
 • Nuorten syrjäytyminen. Tietoa, toimintaa ja tuloksia? Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013.  Tulostettavissa osoitteesta:   http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=jz32213140909180&cmd=download

sekä opettajan kanssa sovitut artikkelit. 

 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua viimeisen tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ti 18.11.14 klo 10.00

Maksu 50 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opintojaksolle voi ilmoittautua 16.3. asti

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

yliopisto-opettaja, VTL Kari Paakkunainen

Opintojakso sisältyy Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuuteen 25 op