Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 17.11.2015 klo 10.00

Helsingin yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija voi ilmoittautua ilman maksua. Perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijapaikkoja on rajoitettu määrä. Määrän täyttäessä kurssi on maksullinen opiskelijalle, tällöin yhteys opintosihteeriin

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Voit ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille (katso jaksojen/kokonaisuuden opinto-ohjelmat)

Beskrivning

Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan syrjäytymistä yhteiskunnallisena ilmiönä keskittyen erityisesti nuorten yhteiskunnalliseen asemaan. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti nuoriin liittyviä syrjäytymisen määritelmiä ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisia kytkentöjä. Opiskelija oppii lukemaan ja keskustelemaan kriittisesti syrjäytymisen käsitteestä ja sen käytöstä nuorisotutkimuksen näkökulmasta.

Verkkokurssi: 3 tehtävää, joista kahteen sisältyy verkkokeskustelu + verkkotentti
Sivut avautuvat: 9.3.2016.
1. tehtävän palautus ke 16.3.16
2. tehtävän palautus su 3.4.16 ja verkkokeskustelu 4.4.-10.4.16
3. tehtävän palautus su 17.4.16 ja verkkokeskustelu 18.4.-24.4.16

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkotenttipäivät:
27.4.16 klo 17-20
1.6.16 klo 17-20
24.8.16 klo 17-20

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

  • Helne, T: Syrjäytymisen yhteiskunta. Helsinki: Stakes, 2002.
  • Williamson, Howard: Young people and social inclusion – on overview of policy and practice. Teoksessa  Monica Barry (toim.)  Youth Policy and Social Inclusion. Critical debates with young people.  Routledge, London and New York, 2005.
  • Fangen, Katrine: Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants – Presentation of an Analytical Framework, YOUNG, Nordic Journal of Youth Research 2/2010.
  • Suurpää, L. (toim.): Nuoria koskeva syrjäytymistieto. Avauksia tietämisen politiikkaan. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, 2009. Tulostettavissa osoitteesta:  http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/syrjaytymistieto.pdf
  • Nuorten syrjäytyminen. Tietoa, toimintaa ja tuloksia? Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013.  Tulostettavissa osoitteesta:   http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=jz32213140909180&cmd=download

sekä opettajan kanssa sovitut artikkelit. 

 

0-5

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

yliopistolehtori, VTL Kari Paakkunainen