Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 19.8.15 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Voit ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille (katso jaksojen/kokonaisuuden opinto-ohjelmat)

Beskrivning

Opintojakson tarkoitus on opiskelijan perehdyttäminen sosiaalitieteen tutkimusmenetelmiin ja eettisiin kysymyksiin tutkimuksen kohdistuttua erityisesti lapsiin ja nuoriin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalitieteellisen nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin tutkimusaiheisiin ja -kysymyksiin.

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op.

verkkotallenteet + ryhmätyö + oppimispäiväkirja

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 7.9.15. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

  • oppimispäiväkirjan palautus 30.10.15
  • ryhmätyön palautus 27.10.15
  • Puuronen, Vesa: Methodological starting points and problems of youth research ss. 15-28 Teoksessa: Helve, Helena (ed.): Mixed Methods in Youth Research:Finnish Youth Research Network. Finnish Youth Research Society. Publications 60, 2005. On saatavilla verkossa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/mixedmethods.pdf
  • Strandell, Harriet: Etnografinen kenttätyö. Lasten kohtaamisen eettisiä ulottuvuuksia. Teoksessa Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen ja Kaisa Vehkalahti . Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 101, 2010. TAI:
  • Strandell, Harriet: Lapset, etiikka ja vaikea osallisuus. Teoksessa: Stakes (2005): Laadullisen sosiaalitutkimuksen eettiset kysymykset. Kutsuseminaari 2.5.2005. Teksti on saatavilla verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/tyopaperit/Tp4-2005.pdf
  • Tolonen, Tarja & Palmu, Tarja: Etnografia, haastattelu ja valta(positiot). Teoksessa: Lappalainen, Sirpa; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Kankkunen, Tarja & Tolonen, Tarja (toim.): Etnografia metodologiana. Vastapaino, Tampere, 2007.
  • Tuomaala, Saara: Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921-1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Bibliotheca Historica 89. SKS, Helsinki, 2004. ss. 29-62, ei ss. 47-56.
  • Gordon, Tuula, Hynninen, Pirkko, Lahelma, Elina, Metso, Tuija, Palmu, Tarja ja Tolonen, Tarja: Koulun arkea tutkimassa. Kokemuksia kollektiivisesta etnografiasta. Teoksessa: Teoksessa: Lappalainen, Sirpa; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Kankkunen, Tarja and Tolonen, Tarja (toim.): Etnografinen metodologia. Vastapaino, Tampere, 2007. ss. 41-64.
  • Paju, Elina: Kamera, kenttä ja etnografinen tieto – visuaalisen etnografian annista aineistontuotannolle, Sosiologia –lehti, 3/2009, 210-223 tai verkossa saatavilla Holm, Gunilla (2008): Photography as Performance. Forum Qualitative Studies. Vol. 9(2), article nro 38. Verkkojulkaisu: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/39...

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5: 0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso on osa Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen perusopintoja 25 op.