Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 2.11.2016
16:00 - 18:00
ons 9.11.2016
16:00 - 18:00
ons 16.11.2016
16:00 - 18:00
ons 23.11.2016
16:00 - 18:00
ons 30.11.2016
16:00 - 18:00
ons 7.12.2016
16:00 - 18:00
ons 14.12.2016
16:00 - 18:00

Anmälning och avgift

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Beskrivning

Opintojaksossa perehdytään hyvinvointivaltion keskeisimpiin järjestelmiin ja toimintatapoihin sekä niiden muutokseen. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen, toimeenpano ja rahoitus. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaaliturvajärjestelmän rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä pystyy soveltamaan oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin.

Kurssin suorittamiseen vaaditaan
1) Pieni tentti (puoli tuntia viimeisellä kokoontumiskerralla), uusintamahdollisuus tammikuun 2017.

2) Osallistuminen ryhmätyöhön (aiheet jaetaan 1. kerralla)

3) Pieni kirjallisuusessee (aiheet jaetaan 1. kerralla)

Kurssilukemisto esseiden laatimista varten ilmoitetaan ensimmäisellä kerralla.

Asteikolla 0-5.

Kurssin ohjelma

2.11. Sosiaalipolitiikan päätöksenteon ja vaikuttamisen instituutiot Jouko Kajanoja + kurssin käytännön toteutus ja alkujärjestäytyminen Jussi Simpura

9.11. Instituutionäkökulmia hyvinvointivaltioon ja sosiaalipolitiikkaan, Jussi Simpura

16.11. Eläketurvan instituutiot, Mikko Kautto

23.11. Työmarkkinoiden instituutiot, Seija Ilmakunnas

30.11. Hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan tieto- ja muisti-instituutiot ja tiedonkäyttö, Jussi Simpura

7.12 Muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen instituutionaalisissa järjestelmissä, Pirkko-Liisa Rauhala

14.12. Hyvinvointivaltiolliset suojelu- ja valvontainstituutiot + kurssin lopputoimet, Jussi Simpura

Tarkemmat tiedot pienryhmätyöskentelystä, esseestä ja lopputentistä kerrotaan ensimmäisellä kerralla.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Dos. Jussi Simpura

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot