Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on problematisoida aikuissosiaalityön käsitettä ja tutustua monipuolisesti aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön erilaisiin ilmiöihin, sosiaalisiin ongelmiin ja asiakaskuntaan. Lisäksi opiskelija oppii tuntemaan muutos- ja motivaatiotyötä sekä työskentelyä vastentahtoisten asiakkaiden kanssa. Kurssi perehdyttää myös lapsen asemaan aikuissosiaalityön palvelujärjestelmässä.

Luentotallenteet 6h
Tekstejä ja videoita hyödyntävä verkkokeskustelu
Oppimistehtävät oheiskirjallisuutta hyödyntäen

Opintojakson osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opinto-ohjelman ajan. Myöhässä tulevat tehtävien palautukset laskevat opintojakson arvosanaa.

Laitinen, M. & Niskala A. (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino 2013.
Laitinen, M. & Pohjola, A. (toim.) Tabujen kahleet. Vastapaino 2009.
Jokinen, A. & Juhila, K. (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino 2008.

Asteikolla 0-5

Sosionomi AMK-tutkinto
PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea.

Aiemmin suoritetulla sosionomi AMK-tutkinnolla voidaan korvata seuraavat perusopintojen opintojaksot.

Sosiaalityön perusopinnot (korvaavuus yhteensä 20 op):
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) - A731390
Hyvinvointipolitiikka (5 op) - A732490
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510

Huom! Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhempia.

Huom! Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta, joka löytyy Sosiaalityön johdantokurssin opinto-ohjelmasta kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksu. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista korvattaville opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Sosionomi AMK-tutkinnolla saatu korvaavuus rekisteröidään yliopiston opintorekisteriin Oodiin siinä vaiheessa, kun olet saanut johdantokurssista suoritusmerkinnän. Jos et saa suoritettua johdantokurssia tämän opinto-ohjelman aikana niin korvaavuutta ei rekisteröidä Oodiin.

Opintojakson Moodle-sivut aukeavat 29.5.2017, jolloin opiskelu alkaa.

Verkkokeskustelut neljästä eri teemasta ajalla 29.6.-9.7.2017

Oppimistehtävät palautetaan 13.8. mennessä Moodle-oppimisympäristöön.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiaalityön perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset).