Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 2.5.2017
17:00 - 19:00
tis 9.5.2017
17:00 - 19:00
tis 16.5.2017
17:00 - 19:00
tis 23.5.2017
17:00 - 19:00
tis 30.5.2017
17:00 - 19:00

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Kurssi tarjoaa yleiskuvan vammaisuuden historiasta, vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä vammaistutkimuksesta akateemisena oppialana. Kurssilla tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena, poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Luennot ja essee

 • Vehmas, S. (2005). Vammaisuus: Johdatus historian, teoriaan ja etiikkaan (250 s.).
 • Davis, L. (2013). Introduction: normality, power, and culture. Teoksessa L. Davis (toim.), The Disability Studies Reader (4. Painos), 1-14. (e-aineisto)
 • Barnes, C. (2012). Understanding the social model of disability: past, present and future. Teoksessa N. Watson, A. Roulstone & C. Thomas (toim.), Routledge Handbook of Disability Studies, 12-29. (e-aineisto)
 • Asteikolla 0-5

  Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista luennoille osallistumista.

  Opintojakso kuuluu myös vammaistutkimuksen opintokokonaisuuteen ja yhteiskuntapolitiikan perus- tai aineopintoihin.

  Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodle aukeaa 2.5.2017.

  Essee palautetaan 19.6.17 tai 31.7.17 mennessä Moodleen.

  Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

  Opiskelun käytännönohjeita

  Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

  Opintojakso on osa Sosiaalityön aineopinnot 35 op -kokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset).