Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 3.5.2017
17:00 - 19:30
mån 8.5.2017
17:00 - 18:30
ons 10.5.2017
17:00 - 19:30
mån 15.5.2017
17:00 - 18:30
ons 17.5.2017
17:00 - 19:30
mån 22.5.2017
17:00 - 19:30
tis 23.5.2017
17:00 - 19:30
mån 29.5.2017
17:00 - 19:30

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalista kognitiota, asenteita, identiteettiä, ryhmän toimintaa sekä ryhmien välisiä suhteita. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön.

Luennot, keskustelutehtävä pienryhmässä, reflektioessee

Kirjallisuus:

Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K. UUSIN PAINOS (2015): Johdatus sosiaalipsykologiaan.

Asteikolla 0-5.

Kurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut aukeavat 3.5.17

Reflektioesseen palautus 18.6.17 mennessä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu sosiaalipsykologian perusopintoihin (25 op) ja toimii pohjana muille sosiaalipsykologian opintojaksoille.