Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tutkimuskohteet vaihtelevat kokonaisia yhteiskuntia kuvaavista rakenteellisista seikoista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Sosiologian opiskelu auttaa jäsentämään yhteiskuntia kaikessa monimuotoisuudessaan ja ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat monimutkaisen vastavuoroisuuksien verkon.

Sosiologian perusvire on kriittinen. Se pyrkii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskuntaa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. Sosiologinen tutkimus on samalla myös keskustelua yhteiskunnan kanssa. Tutkimukset ovat puheenvuoroja, jotka tarjoavat mahdolisuuden puhua uudella tavalla aikalaisia askarruttavista ilmiöistä tai paljastavat ongelmia, joiden olemassaoloa ei ole aikaisemmin tiedostettu.

Sosiologian perusopinnot (25 op):

Sosiologian johdantokurssi (5 op)
Väestötieteen johdantokurssi (5 op)
Suomalaista sosiologiaa (5 op)
Sosiologisia näkökulmia (5 op)
Sosiologian oppihistoria I (5 op)

Sosiologian johdantokurssi järjestetään lähiopintoina, Sosiologian oppihistoria I lähitenttinä ja loput 3 opintojaksoa verkko-opintoina kesällä 2017.

Katso suoritustavat opintokokonaisuuteen kuuluvien jaksojen opinto-ohjelmista.

Katso kirjallisuus opintokokonaisuuteen kuuluvien jaksojen opinto-ohjelmista.

Asteikolla 0 - 5

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiologian perusopinnot 25 op -kokonaisuutta (sivuaineen tutkintovaatimukset).