Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmälning och avgift

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto, HEO

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Beskrivning

Viestinnän perusopinnoissa opiskelija tutustuu joukkoviestinten ja organisaatioiden viestintään sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Opintokokonaisuus antaa perustyökalut viestinnän yhteiskunnalliseen tarkasteluun. Opiskelija oppii tunnistamaan pääsuuntaukset viestinnän teorioista sekä omaksumaan tieteenalan keskeiset käsitteet. Lisäksi opiskelijalle hahmottuu kuva viestinnästä yhteiskunnallisen päätöksenteon ja oikeudellisen sääntelyn kohteena.

Viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Viestinnän perusopinnot aloitetaan opintojaksolla Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op.

Opintokokonaisuus järjestetään yhteisopetuksena Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa.

Opintojaksoilla on erilaisia suoritustapoja. Katso tiedot opintojaksojen opinto-ohjelmista.

Kokonaisuudesta annetaan arvosana asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Arvosana määräytyy opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella.

Lisätietoja opintokokonaisuuden kokonaismerkinnästä ja todistuksista.

Opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen toteutukset ja suoritustavat näkyvät opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Lukukauden aikana voit ottaa yhteyttä viestinnän perusopintojen vastuuopettajiin keskustellaksesi oppiaineen sisällöllisistä kysymyksistä: Lehtori Hannele Porkka (lähiopetus) ja lehtori Päivi Pöntinen (verkko-opetus). Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opiskelija, joka on aloittanut viestinnän perusopinnot -kokonaisuuden ENNEN 1.8.2014, suorittaa kokonaisuuden loppuun siirtymäkauden ohjeiden ja vastaavuustaulukon mukaisesti (sivu 3, kohta VIESTINNÄN PERUSOPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE 25 op).

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot tulee suorittaa 5 vuoden sisällä, muussa tapauksessa on varauduttava täydentämään kokonaisuutta kokonaisuuden vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla.