Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ. Ilmoittautuminen opintojaksolle alkaa ti 17.11.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Beskrivning

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy viestinnän yhteiskunnallisen sääntelyn tärkeimpiin periaatteisiin ja ajankohtaisiin muutospaineisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yleiskuvan suomalaisen ja eurooppalaisen viestintäjärjestelmän rakenteesta ja siihen vaikuttavista muutospaineista.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.

Esseet + verkkotentti

Ilmoitettu kirjallisuus suoritetaan siten, että verkkotentissä suoritetaan kaikille pakollinen teos (Hallin & Mancini: Comparing Media Systems) sekä verkkoaineistot. Kaksi vapaasti valittavissa olevaa teosta (Karppinen & al./Mäntylä/Pesonen/Tiilikka) suoritetaan kahdella erillisellä esseellä (ohjemitta enintään 10 000 merkkiä/essee).

Aikataulu:
Kurssin Moodle-sivut avautuvat to 14.1.16, jolloin myös esseiden tehtävänannot ovat luettavissa. Esseiden palautus Moodleen viimeistään 3.2.16.

Verkkotentti Moodlessa ke 17.2.16 klo 17.00-18.30
Uusintamahdollisuus ma 4.4.16 klo 17.00-18.30

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Sivut avautuvat 14.1.16. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Verkkotentti:

• Hallin D.C & Mancini P (2004): Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press

Lisäksi tentissä suoritetaan seuraavat verkkoaineistot (Huom! Tähdellä merkityt linkit päivitetty 22.6.2015):

Esseetehtävät (kaksi teosta seuraavista):

  • Karppinen K & al. (2015): Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Vastapaino.
  • Mäntylä J: Journalistin etiikka (2. tai uudempi painos)
  • Pesonen P (2011): Viestintäoikeuden käsikirja. Edita.
  • Tiilikka P (2008): Journalistin sananvapaus. WSOYPro.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Viestinnän perusopinnot 25 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (viestintä) 25 op

Opintojakson suorituksen voi sisällyttää jompaan kumpaan em. opintokokonaisuuksista.
Lisätietoa yhteiskuntatieteiden perusopinnoista.