Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Beskrivning

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Opiskelija perehtyy eurooppalaisen viestintäpolitiikan pääkysymyksiin ja viestinnän sääntelyn tärkeimpiin menetelmiin. Pääpaino on Suomen viestintäjärjestelmässä. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yleiskuvan kansainvälisen viestintäjärjestelmän rakenteesta ja sen toimintaperiaatteista.

Verkkokurssi Moodlessa:

Verkkoluennot 4 t + teemoitetut luentotallenteet + case-tehtävät + essee

Moodle-oppimisympäristö avautuu 17.11.2016.

• Mäntylä J: Journalistin etiikka (2. tai uudempi painos)
• Pesonen P (2011): Viestintäoikeuden käsikirja. Edita
• Karppinen K & al. (2015): Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Vastapaino
• Verkkoaineistot (päivitetään vuosittain):

• muu luennoitsijan osoittama aineisto

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot (2 + 2 t):

  • Aloitusluento ma 21.11.16 klo 16.15-17.45
  • Palauteluento to 15.12.16 klo 16.15-17.45

    Molemmista verkkoluennoista tehdään tallenteet, jotka ovat kuunneltavissa Moodlessa koko kurssin ajan.

Luentotallenteet: teemoitettuja luentotallenteita
Case-tehtävät:
neljä teemoitettua case-tehtävää, palautus viimeistään su 11.12.16
Essee:
Palautus Moodleen viimeistään su 8.1.17.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Viestinnän perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta (sivuaine).
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää myös yhteiskuntatieteiden perusopintoihin (viestintä) (25 op).