Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.


ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Huom. voit ilmoittautua opintojaksolle viimeistään 10 päivää ennen viimeistä tenttiä eli 30.3.2016 asti.

Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Beskrivning

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille. Edeltävinä opintoina suositellaan valtio-opin perusopintoja tai edes Johdatus yleiseen valtio-oppiin -jaksoa.

Valtio-opin perusopinnot

Opiskelija tuntee ja ymmärtää keskeisimmät policy-analyysin ja politiikkatoimien (policyjen) arvioinnin lähestymistavat ja kykenee suhtautumaan niihin kriittisesti. Opintojakso myös edistää opiskelijan kykyä kriittisesti eritellä valmistuneita policy-analyyseja ja politiikkatoimien arviointeja sekä muodostaa valmiuksia osallistua policy-analyysien ja politiikkatoimien arviointien laadintaan.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin 35 op, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja.

Orientointi kurssikirjallisuuteen 4 t + kirjatentti. Orientointiin osallistuminen on suositeltavaa, mutta ei välttämätöntä.
Esseellä voit korvata yhden kirjan kirjallisuudesta. Esseen suosituspituus on 12 sivua. Sovi asiasta opettajan kanssa. Opettajan yhteystiedot löytyvät kurssin Moodlesivuilta.

Opetus: ma 12.10.15 klo 16.30-19.45
Opetuspaikka: Unioninkatu 40, sali 5

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Tenttipäivät: la 7.11.15 klo 9-12, la 6.2.16 klo 9-12, la 9.4.16 klo 9-12

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 12.10.15

Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Yksi seuraavista policy-analyysia käsittelevistä teoksista:
Weimer & Vining (2010): Policy Analysis: Concepts and Practice. 5. painos. Pearson tai
Cairney
(2011): Understanding Public Policy: Theories and Issues. Houndmills: Palgrave.

Lisäksi arviointia koskeva perusteos:

Stufflebeam & Shinkfield (2007 tai 2011): Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: Wiley/Jossey-Bass.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivuilta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin 35 op, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja, sivuaineopiskelijoille. Jakson voi sisällyttää myös politiikan tutkimuksen linjan aineopintoihin.