Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakso sopii kaikille Yhteiskuntateorioista kiinnostuneille.

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kyse on siis ensimmäisistä askeleista kohti yhteiskuntateorioita eikä opiskelijalta vaadita yhteiskuntafilosofian tai ontologian tai minkään erityisen teorian syvällistä osaamista. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Verkkokurssi

Opettajan valitsema oheiskirjallisuus

0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Kurssisivut Moodlessa avautuvat 2.5.2017

Kurssilla kuunnellaan itsenäisesti luentotallenteet (16 kpl) ja kirjoitetaan harjoitustehtävä (8 sivua), osallistutaan verkkokeskusteluun, jossa kirjoitetaan 1-2 lyhyttä puheenvuoroa, myös opettaja osallistuu keskusteluun + verkkotentti

Harjoitustehtävä palautetaan joko 12.6.17 tai 14.8.17 Verkkokeskusteluun osallistutaan valitsemasi harjoitustehtävän palauttamispäivän jälkeen.

Verkkotentit:

ke 31.5.17 klo 17-20
ke 28.6.1 klo 17-20
ma 31.7.17 klo 17-20
ke 6.9.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet


Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteyshenkilö oppiainesivulta

Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatieteiden perusopintoja (25 op) kehitysmaatutkimuksen, käytännöllisen filosofian, poliittisen historian, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, talous- ja sosiaalihistorian, viestinnän, yhteiskuntapolitiikan ja yleisen valtio-opin oppiaineissa.