Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 8.5.2017
16:30 - 19:45
tis 9.5.2017
16:30 - 19:45
mån 15.5.2017
16:30 - 19:45
tis 16.5.2017
16:30 - 19:45
mån 22.5.2017
16:30 - 19:45
tis 23.5.2017
16:30 - 19:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Öppna universitetets sommarundervisning är avgiftsfri för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som är närvaroanmälda vid tidpunkten för anmälan med undantag för eventuella materialavgifter.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

Beskrivning

Målet med kursen är att skapa sig en grundläggande kunskap om klinisk barnpsykologi. Under kursen bekantar vi oss med psykisk ohälsa hos barn, samt på vilket sätt barnets medfödda egenskaper och omgivning påverkar barnets psykiska mående. Under kursen läggs en betoning på riskfaktorer, men skyddande faktorer beaktas också. Ett barns uppväxtmiljö samt omständigheter i familjen har en stor inverkan på barnets utveckling, så fokus ligger även på detta.

Kursen består av föreläsningar, ett kortare skriftligt arbete samt en boktentamen. I arbetet kan man välja att lägga fokus på psykisk ohälsa hos barn antingen ur ett familje- eller skolperspektiv. Det skriftliga arbetet och tentamen kan skrivas på svenska, finska eller engelska. Kursen lämpar sig speciellt bra för studerande som bekantat sig med eller arbetar inom områden för socialpsykologi, socialt arbete, sjukvård, pedagogik eller inom skola eller familjearbete.

Föreläsningar 24 h + skriftligt arbete + arbete i webbinlärningsmiljön Moodle + tentamen

Tentamen baserar sig på föreläsningarna samt boken Klinisk barnpsykiatri. Utöver detta väljer studeranden en kapitel helhet ur Vulnerability to Psychopathology (alternativen är: Substance Use, Depression, Anxiety, Schizophrenia eller Eating Disorders). Observera att i en helhet ingår tre kapitel. Helheten man väljer att läsa meddelas vid tentamensanmälan.

Rick E. Ingram, Joseph M. Price (ed.) Vulnerability to psychopahtology: risk across the lifespan (2001 eller senare upplaga)
Broberg, Almqvist, Tjus: Klinisk barnpsykologi: Utveckling på avvägar (2003 eller senare upplaga)

Enligt skalan 0-5

Tentamensdagar:

05.06.16 kl. 17-19
12.07.16 kl. 16-18
16.08.16 kl. 17-19

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle. Moodlesidan öppnas 8.5.2017.

Anmälan till tentamen och anvisningar

Tentplatserna

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle. Moodlesidan öppnas 8.5.2017.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Praktiska anvisningar

Socialpsykologi:
Kursen ersätter en av kurserna inom Socpsyk 5 Tillämpningsområden som en valbar kurs

Socialt arbete:
Kursen ersätter S6 Socialarbetets specialområden som en valbar specialkurs