Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Beskrivning

Opintojakso sopii kaikille kehitysmaatutkimuksen opinnoista kiinnostuneille.

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kuinka maailman eri osien yhteydet ovat pitkässä historiallisessa perspektiivissä tiivistyneet / muuttuneet, kuinka kansainvälinen eriarvoisuus ja nykyiset ns. kehittyneet maat ja toisaalta nykyisin kehitysmaiksi kutsuttava ryhmä maita ovat syntyneet ja muodostuneet ja mitkä liikevoimat, ideologiat, käsitykset ym. ovat tähän prosessiin vaikuttaneet.

Jaksossa paneudutaan kehitykseen historiallisena ja globaalina ilmiönä. Tavoitteena on osoittaa kuinka maailman eri osien yhteydet ovat pitkässä historiallisessa perspektiivissä tiivistyneet ja voimistuneet ja kuinka kansainvälinen eriarvoisuus ja nykyiset kehittyneet maat ja kehitysmaat ovat syntyneet ja muodostuneet.

Historia-ainesta käsitellään sekä globalisaatiokeskustelun että empiirisen historiantutkimuksen perspektiivistä. Jaksossa jäljitetään maailman eri osien omaehtoista kehitystä ja niiden välisten yhteyksien syntyä ja voimistumista: kaukokauppareittien muodostumista, maailmanuskontojen leviämistä ja tautien historiaa. Erityistä huomiota kiinnitetään eurooppalaiseen siirtomaavaltaan ja sen merkitykseen kolmannen maailman kehitykselle. Kehityksen ajatus nähdään jaksossa jatkumona siirtomaakaudelta nykypäivään.

Verkkotentti

Jared Diamond: Tykit, taudit ja teräs (Guns, Germs and Steel)
Lehning: European Colonialism since 1700

Lisäksi verkkotenttiin luetaan opettajan ohjeiden mukaan artikkeleita: (artikkelit löytyvät NELLI-portaalista ja niiden lukemiseen tarvitaan Helsingin yliopiston käyttölupa)
- Goldstone, Jack A : The Rise of the West – or Not? A Revision to Socio-Economic History. Sociological Theory, 2000, pp. 175-194 [löytyy e-lehdistä]
- O'Brien Patrick : European Economic Development: The Contribution of the Periphery, Economic History Review, 35 (1982), 1-18 [löytyy e-lehdistä]
- O’Brien, P.K. : Intercontinental Trade and the Development of the Third World since the Industrial Revolution, Journal of World History, 8, 1 (1997), 75-133 [löytyy e-lehdistä]

Asteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Opintojakso toteutetaan verkkotenttinä oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: 10.5.2017.

Verkkotenttipäivät:
ke 31.5.2017 klo 17-20
ke 28.6.2017 klo 17-20
ma 31.7.2017 klo 17-20
ke 30.8.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita


Opintojakson voi sisällyttää joko kehitysmaatutkimuksen perus- tai aineopintoihin (sivuaineopiskelijoille).