Kuva: Pixabay

KEVÄÄN KONTAKTIOPETUS 18.3. ETEENPÄIN ON PERUTTU JA OPETUS SIIRTYY SYKSYYN.

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 12.3.2020
16:15 - 19:45
mån 23.3.2020
16:15 - 17:45
tors 26.3.2020
16:15 - 19:45
mån 30.3.2020
16:15 - 19:45
tors 2.4.2020
16:15 - 19:45
tis 7.4.2020
16:15 - 19:45
ons 8.4.2020
16:15 - 19:45

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • esi- ja alkuopetuksen lapsen äidinkielen oppimisen ja opettamisen sekä arvioinnin erityispiirteet.
 • opiskelija hallitsee johdattaa lapsi monikulutaidon maailmaan.
 • opiskelija ymmärtää laajemmin draaman merkityksen osana esiopetuksen puhutun äidinkielen ja alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden vuorovaikutustilanteissa toimimisen osa-alueen opetusta.
 • draaman toimintamuotoihin ja työtapoihin perustuvan elämyksellisen, kokemuksellisen ja toiminnallisen äidinkielen opetustoiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen periaatteet esi- ja alkuopetuksessa.
 • opiskelija saa valmiuksia aiempaa monipuolisempien esi- ja alkuopetusikäisten lapsen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja reflektoimiseen.

Opintojaksolla käsitellään

 • esi- ja alkuopetuksen keskeisten sisältöjen, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen erityiskysymyksiä.
 • lapsen kielellisten taitojen diagnostiikkaa.
 • äidinkielen erityiskysymyksiä esiopetuksessa ja alkuopetuksessa.
 • kirjallisuuden käytön monilukutaitoa.
 • monipuolisia suunnittelutapoja ja draaman soveltamista kielen kehityksen tukemiseen esi- ja alkuopetuksessa.
 • Trageton, A. 2007. Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. PS-kustannus. Juva: WS Bookwell Oy.
 • Lisäksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa luennoitsijan kanssa erikseen sovittava ajankohtainen artikkeli (1 kpl: suomen- tai vieraskielinen)
 • Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin.
 • Lisäksi draaman osiossa luennoitsijan kanssa sovittava ajankohtainen artikkeli (1kpl).

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arvosteluasteikko on 0-5.

KEVÄÄN KONTAKTIOPETUS 18.3. ETEENPÄIN ON PERUTTU JA OPETUS SIIRTYY ELOKUULLE.

Luento- ja ryhmäopetus, harjoitustyöt ja oppimistehtävät.

Äidinkieli ja kirjallisuus, Päivi Okkonen:

Luennot: 12.3., 26.3.2020, Ryhmäopetus: 2.4. ja 7.4.2020.

Draama, Tapio Toivanen:

Luennot: 23.3.2020, Ryhmäopetus: 30.3. ja 8.4.2020.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.3.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteistyönä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.