Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Studier i förskole- och nybörjarundervisning 25 Cr Föreläsningskurs 13.9.2019 - 9.5.2020 Tavastehus
Studier i förskole- och nybörjarundervisning 25 Cr Föreläsningskurs 13.9.2019 - 9.5.2020 St Michel
Studier i förskole- och nybörjarundervisning 25 Cr Föreläsningskurs 3.9.2019 - 23.5.2020 Helsingfors Öppna universitet
Studier i förskole- och nybörjarundervisning 25 Cr Föreläsningskurs 28.9.2018 - 18.5.2019 Lahtis
Inställd Studier i förskole- och nybörjarundervisning 25 Cr Föreläsningskurs 14.9.2018 - 14.9.2018 Kouvola
Studier i förskole- och nybörjarundervisning 25 Cr Föreläsningskurs 4.9.2018 - 25.5.2019 Helsingfors Öppna universitet
Studier i förskole- och nybörjarundervisning 25 Cr Föreläsningskurs 12.9.2017 - 11.6.2018 Helsingfors Öppna universitet