Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Modersmålet, litteratur och drama didaktik l 5 Cr Kurs 10.1.2020 - 1.2.2020 St Michel
Modersmålet, litteratur och drama didaktik l 5 Cr Kurs 16.11.2019 - 14.12.2019 Tavastehus
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2019 5 Cr Kurs 30.10.2019 - 2.12.2019 Helsingfors Öppna universitet
Modersmålet, litteratur och drama didaktik l 5 Cr Kurs 9.11.2018 - 19.1.2019 Lahtis
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2018 ryhmä 1 5 Cr Kurs 29.10.2018 - 11.12.2018 Helsingfors Öppna universitetet
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2018 ryhmä 2 5 Cr Kurs 29.10.2018 - 12.12.2018 Helsingfors Öppna universitetet
Inställd Modersmålet, litteratur och drama didaktik l 5 Cr Kurs 14.9.2018 - 14.9.2018 Kouvola
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I kevät 2018 5 Cr Kurs 19.3.2018 - 31.5.2018 Helsingfors Öppna universitet
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2017 5 Cr Kurs 30.10.2017 - 7.12.2017 Helsingfors Öppna universitet

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
 • perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimisen erityiskysymyksistä.
 • valmiudet toteuttaa esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
 • draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
 • draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.
 • lasten ohjaamisen ja opettamiseen perusteita varhaiskasvatusikäisestä alkuopetusikäiseen.

Innehåll

Opintojaksossa käsitellään

 • tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
 • valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
 • äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
 • lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Studiematerial

 • Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro.
 • Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi: Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl).

Bedömningsmetoder och kriterier

Arvosteluasteikko on 0-5.