Pixapay

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 4.3.2019
16:30 - 19:45
tis 5.3.2019
16:30 - 19:45
tis 12.3.2019
16:30 - 19:45
tis 19.3.2019
16:30 - 19:45
mån 25.3.2019
16:30 - 19:45
tis 26.3.2019
16:30 - 19:45
tis 2.4.2019
16:30 - 19:45
tis 9.4.2019
16:30 - 19:45

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomusopetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatusta erityisesti luovuuden ja kulttuurin näkökulmasta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin eheyttäviä työtapoja.

Opintojaksossa käsitellään

 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kasvu- ja oppimisympäristöjä katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.
 • eettisen kasvatuksen sekä uskonto- ja katsomuskasvatuksen ainedidaktisia sovelluksia.
 • ilmaisun monia muotoja ja oppiaineita integroivaa pedagogista suunnittelua.
 • esi- ja alkuopetuksen ainedidaktisia sovelluksia kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin keinoin.
 • esi- ja alkuopetusikäisten lasten eheyttävää taide- ja taitokasvatusta.
 • Ubani, M., Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) (2010). Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto. Lasten keskus: Helsinki. (Sivut: 39-68, 89-153).
 • Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. (Sivut 15–78, 95–126, 179–228).
 • Ruokonen, E., Rusanen S. & Välimäki AL (toim.) (2009). Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Helsinki: THL.
 • Taide ja taito: kiinni elämässä! Tai, taide- ja taitokasvatus 2009. Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijatyöryhmä (toim.). Helsinki: Opetushallitus: http://www.oph.fi/download/49220_taide_ja_taito.pdf . (114 sivua).

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintojakson kokonaisuuden arvosana muodostuu opintojakson sisällä olevien kahden osa-alueen (katsomusaineiden didaktiikka sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka) arvosanojen keskiarvosta.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Osallistuminen luennoille 16 t, ryhmätunteihin 16 t ja soveltavien pedagogisten esseiden kirjoittaminen.

Opetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa.

Katsomusaineiden didaktiikka:

Luennot 8 t: 4.-5.3.
Ryhmä 2: 12.3.-19.3.

Taito- ja taideaineiden didaktiikka:
Painotuksena liikunta ja eri taito- ja taideaineiden vaikutus kognitiiviseen oppimiseen.

Luennot 8 t: 25.-26.3.
Ryhmä 2: 2.-9.4.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.