Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Grundkurs i koreanska 2 (CEFR A1) 2 Cr Kurs 5.8.2020 - 3.9.2020 Tammerfors
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Grundkurs i koreanska 2 (CEFR A1) 2 Cr Kurs 3.2.2020 - 6.4.2020 Tammerfors
Grundkurs i koreanska 2 (CEFR A1) 2 Cr Kurs 16.9.2019 - 19.11.2019 Tammerfors
Inställd Grundkurs i koreanska 2 (CEFR A1) 2 Cr Kurs 5.8.2019 - 26.8.2019 Tammerfors

Målgrupp

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Tidigare studier eller kunskaper

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

993393 Korean alkeiskurssi 1 (3 op) tai vastaavat tiedot.

Kunskapsmål

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kysyä ja neuvoa tietä, kertoa sijainneista
  • tilata ruokaa ravintolassa
  • kertoa, mistä pitää tai ei pidä
  • sopia tapaamisia, sanoa viikonpäivät ja päivämäärät
  • kuvailla säätä

Innehåll

Kurssin aiheita ovat mm. tien neuvominen ja kysyminen, sijainnin kuvailu, ruoka ja ravintolassa tilaaminen, tapaamisten sopiminen ja sää. Kurssilla opitaan n. 150 uutta sanaa (edeltävän kurssin n.150 sanan lisäksi). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tunneilla keskitytään etenkin puheharjoituksiin. Lisäksi tehdään kuunteluita ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla pidetään sanakokeita sanaston opettelun tueksi.

Studiematerial

  1. Fun! Fun! Korean 1, Student book. Korean Language & Culture Center, Institute of Foreign Language Studies, Korea University. KYOBO Book Centre. ISBN: 978-89-7085-863-0. Kpl 5–8.
  2. Opettajan antamat lisämonisteet.

Bedömningsmetoder och kriterier

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Studieavsnittets form

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 24 tuntia lähiopetusta ja vähintään 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Kurssilla on kirjallinen loppukoe. Lisäksi kurssiin kuuluu kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.