Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Materiell och immateriell kultur i Asien 5 Cr Kurs 31.8.2020 - 7.12.2020 Helsingfors Öppna universitet
Asian Material and Immaterial Culture: Transpacific Asian Popculture, spring 2019 5 Cr Kurs 12.3.2019 - 25.4.2019 Helsingfors Öppna universitet
Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri/Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja/Syksy 2017 5 Cr Kurs 5.10.2017 - 16.11.2017 Helsingfors Öppna universitet