Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydä Päijät-Hämeen kesäyliopiston omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmissa.

Beskrivning

Opintokokonaisuus soveltuu mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
  • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
  • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.
  • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
  • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
  • Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I 5 op
  • Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka l 5 op
  • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I 5 op

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Kunkin opintojakson arvosana kerrotaan sen opintopistemäärällä ja näistä saatava summa jaetaan arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärällä. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida hyväksytty/hylätty -arvioituja opintojaksoja.

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I 5 op

Matematiikan- sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka I 5 op

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I 5 op

Katso tarkemmat tiedot Päijät-Hämeen kesäyliopiston omilta sivuilta.