Kuva: Pixabay

Mitä on lapsilähtöinen esiopetus? Mitä tulee ottaa huomioon esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät Mikkelin kesäyliopiston omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Opintojakso soveltuu mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
 • hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
 • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
 • ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
 • osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Opintojaksossa käsitellään

 • pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä.
 • esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
 • esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
 • esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymää.
 • esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
 • Ojala,M. (2020) Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (ei ss. 37-73, 91-101, 180-219) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/313941
 • Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä ja hyväksytysti suoritetuista tehtävistä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkoluennot, luentotallenteet, ryhmäwebinaarit, osallistuminen aktiivisesti ryhmätunteihin, oppimistehtävä

Verkkoluento: to 10.9. klo 16.45.-20

Ryhmäwebinaarit:

to 24.9. klo 16-18.30
ke 7.10. klo 16-18.30
la 10.10. klo 9-15

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttiohjeet

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Mikkelin kesäyliopiston omilta sivuilta.

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.