Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Mediefostrans grunder 5 Cr Nätkurs 18.5.2021 - 22.8.2021 Helsingfors Öppna universitet
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Mediakasvatuksen perusteet kesä 2020 ryhmä 1 5 Cr Nätkurs 19.5.2020 - 4.8.2020 Helsingfors Öppna universitet
Mediakasvatuksen perusteet kesä 2020 ryhmä 2 5 Cr Nätkurs 19.5.2020 - 4.8.2020 Helsingfors Öppna universitet
Mediakasvatuksen perusteet kesä 2019 ryhmä 1 5 Cr Kurs 23.5.2019 - 6.6.2019 Helsingfors Öppna universitet
Mediakasvatuksen perusteet kesä 2019 ryhmä 2 5 Cr Kurs 23.5.2019 - 6.6.2019 Helsingfors Öppna universitet
Mediakasvatuksen perusteet kesä 2018 ryhmä 1 5 Cr Kurs 30.5.2018 - 8.8.2018 Helsingfors Öppna universitetet
Mediakasvatuksen perusteet kesä 2018 ryhmä 2 5 Cr Kurs 30.5.2018 - 8.8.2018 Helsingfors Öppna universitetet