Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Utslagning och mental hälsa 3 Cr Nätkurs 5.5.2021 - 23.6.2021 Helsingfors Öppna universitet
Utslagning och mental hälsa 3 Cr Nätkurs 1.3.2021 - 28.4.2021 Helsingfors Öppna universitet
Utslagning och mental hälsa 3 Cr Nätkurs 9.12.2020 - 28.4.2021 Distansundervisning Öppna universitet