Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Toteuttaja: Järvenpään opisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Beskrivning

Opintojakso sopii yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille sekä kaikille muille oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneille.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

 • Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3). (Saatavilla myös e-kirjana).
 • Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia, 38(6), 384–401.
 • Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13).
 • Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. (luvut 1–6).
 • Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään tai kuulusteluun.

Aloitustehtävä, kirjallisuus ja luentotallenteet + oppimistehtävät ja työpaja, (OT 111 t + R 25)

Opintojakso koostuu neljästä opiskeluvaiheesta eli moduulista ja se toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi edellyttää itsenäistä ja aktiivista työskentelyä sekä osallistumista työpajaan verkko-oppimisympäristössä. Kaikki jakson tehtävät palautetaan Moodleen. Intensiivisin opiskelu-ja opetusjakso sijoittuu aikavälille 14.11.2019 – 10.1.2020.

Kurssin voi suorittaa huomioon seuraavat määräajat:

I moduuli (OT 10 h) ajankohta 28.8. – 19.11.2019

 • palauta aloitustehtävä ja ilmoittaudu työpajaan viimeistään 19.11.2019

II moduuli (OT 30 h) ajankohta 28.8. - 2.12.2019

 • palauta aineistopohjainen oppimistehtävä 2.12.2019

III moduuli (OT 16 h + R 24 h) Työpajan ajankohta 3.12. – 20.12.2019

 • paja alkaa itsenäisellä valmistautumisella ja jatkuu eriaikaisena keskusteluna

IV moduuli (OT 55 h)

 • palauta oppimisraportti 10.1.2020 TAI 10.2.2020

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2019. Huomaa, että voit aloittaa I-II moduulien tekemisen heti Moodleen kirjauduttuasi.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. Linkin ja kurssiavaimen tämän opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan em. käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.