Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Titta in-kurs i pedagogik: Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa behandlar de grundläggande pedagogiska begreppen och aktuella utbildningsfrågor samt utbildningens roll i olika sociala och kulturella sammanhang. Dessutom introducerar kursen vetenskapligt skrivande och etiska regler. Profilen för den svenskspråkiga lärarutbildningen, Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa, är den ledande röda tråden för kursen och binder samman helheten. Syftet är att introducera pedagogiken som vetenskapsområde genom aktuella teman i utbildning och med en förankring i pedagogisk teori och idéhistoria. Kursen är en del av en bredare kurs (Introduktion till pedagogik 5 sp), som är en obligatorisk kurs i grundläggande studier inom utbildningsområdet.
Ett lärandemål är att studenten efter avslutad kurs ska känna till grundläggande principer för vetenskapligt skrivande.

Video

Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning

Anmälning och avgift

30 euro. Mer information.

Du kan delta på två sätt:

  1. Du kan delta i MOOC-kursen och göra deluppgifterna utan att betala och utan kursanmälan. MOOC-materialet är öppet för alla.
  2. Om du vill genomföra kursen och få en prestationsanteckning (2 studiepoäng) i Helsingfors universitets studieregister ska du anmäla dig till Öppna universitetet och betala studieavgiften. Anmäl dig och betala innan du gör slutuppgiften. Anmälningslänken och anvisningarna hittar du i kursens lärmiljö.

Länk till lärmiljön https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=392

Registrera dig i lärmiljön med Helsingfors universitets eller en annan högskolas HAKA-användarnamn eller skapa dig ett användarnamn för MOOC-kurser. Anvisningar. Registrera dig i lärmiljön senast 5.8.2021 om du vill få en prestationsanteckning i Helsingfors universitets studieregister.

Kursuppgifterna gör du i MOOC-lärmiljön, där du hittar materialet och instruktioner för att genomföra kursen.
Anmäl dig till kursen via Öppna universitetet. Anvisningarna finns i kursmaterialet.

Dina studiepoäng registreras i Helsingfors universitets studieregister när du har anmält dig till kursen via Öppna universitetet. Du ser dina prestationsuppgifter i tjänsten Min studieinfo. Du loggar in på Min studieinfo med nätbankskoder.

Läs mer:

Öppna universitetet förbehåller sig rätten till ändringar på den här kurssidan.

Beskrivning

Titta in-kursen är till för dig som är intresserad av pedagogik och undervisning. Om du tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle för dig att bekanta dig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik.

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning
  • vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning
  • känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning

Under kursen behandlas utbildningens roll i olika sociala och kulturella kontexter, centrala pedagogiska begrepp samt aktuella frågeställningar. Finländsk utbildningshistoria ställs i relation till aktuella pedagogiska frågor och mångfaldsperspektiv.

Titta in –kursens bedömning baserar sig på den skriftliga reflektionsuppgiften. Bedömningsskalan är godkänd-underkänd.

Studieavsnittet genomförs i form av självständiga nätbaserade studier och ett större individuellt skriftligt arbete, på basen av videoföreläsningar och uppgifter som anges på kursens MOOC-sida.

Videoföreläsningar 3h + självständigt arbete + reflektionsuppgift.

Inlämningsdatum för uppgifterna:
15.2.2021
15.3.2021
15.4.2021
15.5.2021
15.6.2021
15.8.2021