Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Pedagogik är ett mångsidigt ämne där allmän pedagogik och vuxenpedagogik förenas. Pedagogiken undersöker människans utveckling och lärande samt de samhälleliga och kulturella aspekterna av fostran och utbildning. Man undersöker t.ex. förändringar i utbildningspolitik och utbildningssystem, perspektiv på ojämlikhet och social rättvisa, lärande och undervisning ur individens och samhällets perspektiv, förändringar i arbetslivet samt organisationsutveckling.

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar

  • en del som betalas till samarbetsinstitutet
  • en del som betalas till Öppna universitetet, 70 euro (betalas som internetbetalning till Öppna universitetet i samband med anmälan).

Mer information om avgiften och om anmälnings- och betalningsvillkoren på arrangörens webbsidor.

Arrangör: Helsingfors arbis

Anmälan till kurserna görs både

1) till institutet som anordnar studierna och

2) Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen på institutets egna sidor

Beskrivning

Grundstudierna är obligatoriska för en kandidatexamen i allmän- och vuxenpedagogik.

AYEDUK401sv Introduktion till pedagogik (5 sp)

AYPED003sv Didaktik (5sp)

AYPED002sv Lärande och utveckling (5 sp)

AYPED001sv Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder (5 sp)

AYPED001sv Orientering till pedagogisk forskning (5 sp)

Vitsordet för grundstudierna i pedagogik bestäms av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 1-5.