Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmälning och avgift

Studieavgiften består av två delar:

  • Öppna universitetets andel som betalas som nätbetalning i samband med anmälan till Öppna universitetet
  • samarbetsinstitutets andel

Anmälan till kurserna görs både till institutet som anordnar studierna och till Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen till Öppna universitetet är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kurserna, anmälningarna och avgifterna finns på institutets egna sidor.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Grundstudierna är obligatoriska för en kandidatexamen i allmän- och vuxenpedagogik.

När grundstudierna är avlagda har studenten bra kunskap och färdigheter:

  • om faktorer som berör människans utveckling, lärarande och samverkan
  • om undervisning och handledning
  • om utbildningspolitik, utbildningssystem och kulturer inom pedagogik och utbildning
  • om grunderna i pedagogisk forskning.

Vitsordet för grundstudierna i pedagogik bestäms av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 1-5.

Introduktion till pedagogik 5 sp

Lärande och utveckling 5 sp

Didaktik 5 sp

Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder 5 sp

Orientering till pedagogisk forskning 5 sp