Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 29.10.2020
14:15 - 15:45
tors 5.11.2020
14:15 - 15:45
ons 11.11.2020
14:15 - 15:45
tors 19.11.2020
14:15 - 15:45
tors 3.12.2020
14:15 - 15:45
tors 10.12.2020
12:15 - 15:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

OBS! Förkunskaper: grundstudiehelheten i pedagogik, 25 sp.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet. Det är obligatoriskt för huvudämnesstudenter i allmän- och vuxenpedagogik. Studieavsnittet ingår i de valbara studierna i allmän- och vuxenpedagogik för övriga studenter.

Efter genomfört studieavsnitt:

  • känner studenten till olika grundbegrepp och kunna återge nyckelbegrepp i anknytning till utbildningsplanering och utvärdering
  • kan studenten förklara centrala teorier, modeller och principer inom utbildningsplanering och utvärdering
  • kan studenten självständigt planera en kurs eller en utbildningshelhet och kan visa hur modeller för utbildningsplanering och utvärdering kan tillämpas
  • kan studenten ge konstruktiv respons till sina medstudenter på den individuellt planerade kursen eller utbildningsenheten.

Studieavsnittet behandlar grundläggande begrepp och modeller som används inom utbildningsplanering. Studieavsnittet ger baskunskaper och praktiska färdigheter som behövs vid planering och utvärdering av utbildning.

Obligatorisk litteratur

  • Olga, J., Mahler-Larsen, P., Segerholm, C., & Simola, H. (Eds). (2011). Fabicating Quality in Education: Data and Governance in Europe. London: Routledge.
  • 4–6 artiklar och utredningar i anknytning till planering och utvärdering av kurser/utbildning

Föreläsningar, grupparbeten, studentrespons, litteraturstudier, studiebesök och ett omfattande individuellt arbete baserat på eget intresse.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på godkända genomförda individuella arbeten och studentens deltagande i grupparbeten.

Studieavsnittet genomförs som närundervisning och inkuderar vid möjlighet ett studiebesök. I tillägg krävs självständigt arbete under kursens gång.

Föreläsningar, grupparbeten, studentrespons, litteraturstudier, studiebesök och ett omfattande individuellt arbete baserat på eget intresse.

Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Aktuell information finns bakom länkarna här under:

Mer information om tider, platser och arbetsformer

Läs mer här.

Kursen undervisas på distans i realtid enligt tiderna i schemat via Zoom (uppdaterat 21.8.20)

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid pedagogiska vid Helsingfors universitet. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Förkunskapskrav: avlagd grundstudiehelhet i pedagogik.

Studieavsnittet är en del av studierna inom pedagogik.