Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 3.9.2020
14:15 - 15:45
tors 10.9.2020
14:15 - 15:45
tors 17.9.2020
14:15 - 15:45
tors 24.9.2020
14:15 - 15:45
tors 1.10.2020
14:15 - 15:45
tors 8.10.2020
14:15 - 15:45
tors 15.10.2020
14:15 - 15:45
tors 22.10.2020
14:15 - 15:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

OBS! Förkunskaper: grundstudiehelheten i pedagogik, 25 sp.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet. Det är obligatoriskt för huvudämnesstudenter i allmän- och vuxenpedagogik. Studieavsnittet ingår i de valbara studierna i allmän- och vuxenpedagogik för övriga studenter.

Efter genomfört studieavsnitt har studenten:

  • kännedom om vad som avses med non- kognitiva färdigheter och har en förståelse för vilken betydelse non- kognitiva färdigheter har för individen, för pedagogisk praxis, för social jämlikhet och för hållbar samhällsutveckling
  • kunskaper om hur non- kognitiva färdigheter utvecklas under individens livscykel, om samspelet mellan kognitiva och non- kognitiva färdigheter samt om hur non- kognitiva färdigheter operationaliseras.

Under studieavsnittet behandlas följande teman: tidig anknytning, mentalisering, personlighet, temperament och karaktär, motivation och självreglering samt utveckling av social kompetens och resiliens. Det skriftliga slutprovet utgörs av en essä som behandlar och fördjupar kursens temaområden. I den skriftliga essän bör kurslitteraturen tillämpas.

Obligatorisk litteratur

  • Wennerberg, T. (2010). Vi är våra relationer. Om anknytning, trauma och dissociation. Stockholm: Natur och Kultur. (Kap. 1–3)
  • Garcia, E. (2014). The need to address noncognitive skills in the educational policy agenda. Epi Briefing Paper (www.epi.org).
  • Morrison Gutman, L., & Schoon, I. (2013). The impact of non-cognitive skills on outcomes for young people. Literature review. Institute of Education, University of London. http://educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/Noncognitive_skills_literature_review_2.pdf
  • Borghans, L., Duckworth, A. L., Heckman, J. J., & ter Weel, B. (2008). The economics and psychology of personality traits. IZA Institute for the Study of Labor, Discussion Paper 3333, http://ftp.iza.org/dp3333.pdf (ca 20 sidor)

Aktuella artiklar på området

  • Murphy, P.K., & Alexander, P.A .(2000). A Motivated Exploration of Motivation Terminology. Contemporary Educational Psychology, 25, 3–53, doi:10.1006/ceps.1999.1019, available online at http://www.idealibrary.com on.
  • Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective, Annual Review of Psychology, 52, 1–26.
  • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67. doi:10.1006/ceps.1999.1020, available online at http://www.idealibrary.com
  • 2–3 artiklar enligt föreläsarens anvisningar.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens vitsord i slutprovet samt genomförda och godkända uppgifter under studieavsnittet. Bedömningen baserar sig också på studentens deltagande i grupparbeten.

Studieavsnittet ordnas i form av föreläsningar och övningsuppgifter som avläggs under kursens lopp samt ett skriftligt slutprov.

Aktuell information finns bakom länkarna här under:

Mer information om tider, platser och arbetsformer

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Enligt de preliminära planerna kommer kursen att undervisas på distans via Zoom. Dessutom uppgifter på Moodle och webbtentamen eller essä. (uppdaterat 13.8.20)

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid pedagogiska vid Helsingfors universitet. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Förkunskapskrav: avlagd grundstudiehelhet i pedagogik

Studieavsnittet är en del av studierna inom pedagogik.