Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tentti on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet (ja sen myötä saaneet opinto-oikeuden) tälle opintojaksolle.

Tidsschema

Tämä tentti on tarkoitettu vain yllä mainitulle opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille.

DatumTidPlats
fre 5.4.2019
12:00 - 16:00

Anmälning och avgift

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 10 päivää aikaisemmin WebOodissa (ilmoittautuminen vaatii kirjautumisen WebOodiin).

Beskrivning

Efter att ha avlagt kursen

  • förstår studenten de miljöförändringar som mänskan ger upphov till i ekosystemen
  • kan studenten skaffa vetenskaplig och populärvetenskaplig information i ämnet och bedöma den kritiskt
  • kan studenten presentera ett delområde muntligt i grupp
  • kan studenten skriva en vetenskaplig text kring en miljöförändring och åtgärder för att stävja den

Kursen utgår från de planetära gränserna som presenteras i artikeln Steffen et al. (2015). Studenterna väljer själva något delområde från artikeln och arbetar med det individuellt och i grupp. Under kursens gång läser vi några vetenskapliga artiklar som på olika sätt belyser problemen och deltagarna skriver korta rapporter på basis av artiklarna och föreläsningar som behandlar utvalda problem. Projektarbetet i grupp presenteras på ett kursseminarium. Därefter skriver studenterna en vetenskaplig uppsats som fördjupar ett delområde som grupparbetet behandlat.

Rapporterna, den muntliga grupprapporten, aktivitet under diskussionerna och den vetenskapliga texten.

Föreläsningar, föreläsningsmaterial, vetenskapliga artiklar (i moodle).

0-5 (uppsatsen 50%, rapporterna 30%, grupparbete och aktivitet 20%).

Kursen ger 3 sp på svenska. Uppsatsen ger 2 sp på svenska eller finska.
Undervisningsspråket är svenska. Kursen kan avläggas på svenska eller på finska.

Professor Kristina Lindström

Kursens senare del sammanfaller med undervisningen av vetenskapligt skrivande på kursen Ihmisen kytkennät.