Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 17.1.2020
12:30 - 14:30

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet.

Arviointi asteikolla 0-5.