Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Laboratoriotyökurssille voivat osallistua samaan aikaan fysiikan perusopintokokonaisuuden luentokursseilla opiskelevat Avoimen yliopiston opiskelijat.

Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Laboratoriotöiden aiheet liittyvät samanaikaisesti pidettäviin luentokursseihin Vuorovaikutukset ja kappaleet, Vuorovaikutukset ja aine, Sähkömagnetismi sekä Säteilykentät ja fotonit, joilla opittuja seikkoja joutuu soveltamaan laboratoriossa.

Perusopintojen laboratoriotyöt suorittanut hallitsee perustaidot fysikaalisten kokeiden suunnittelusta, toteuttamisesta, analysoimisesta ja tulkitsemisesta. Hän osaa käyttää tyypillisimpiä laboratoriolaitteita, osaa kerätä kokeellista dataa ja analysoida sitä tietokoneavusteisesti. Hän osaa raportoida työnsä tulokset.

Kurssilla tutkitaan fysikaalisia ilmiötä kokeellisin menetelmin. Osatyöt käsittelevät mekaniikan, sähkömagnetismin ja -dynamiikan aiheita.

Kurssin kotisivulla löytyvät laboratoriotyöhjeet.

Kunkin periodin töihin liittyy arvostelumatriisi, jonka perusteella periodin osatyöt arvostellaan. Arvosana määräytyy osatöiden keskiarvona asteikolla 0-5.

Laboratoriotöitä tehdään viikottain opetuslaboratoriossa pienryhmissä. Osatöistä, joita on yhteensä 12 kappaleetta, kirjoitetaan vaihtelevan laajuisia selostuksia, jotka arvostellaan.