Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Växelverkningar och kroppar 5 Cr Allmän tent 22.1.2021 - 22.1.2021
Växelverkningar och kroppar 5 Cr Tentamen 4.12.2020 - 4.12.2020
Växelverkningar och kroppar, hösten 2020 5 Cr Föreläsningskurs 1.9.2020 - 19.10.2020 Helsingfors Öppna universitet
Växelverkningar och kroppar 5 Cr Allmän tent 17.1.2020 - 17.1.2020
Växelverkningar och kroppar 5 Cr Allmän tent 13.12.2019 - 13.12.2019
Växelverkningar och kroppar, hösten 2019 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2019 - 27.10.2019 Helsingfors Öppna universitet
Växelverkningar och kroppar 5 Cr Allmän tent 10.5.2019 - 10.5.2019
Växelverkningar och kroppar 5 Cr Allmän tent 12.4.2019 - 12.4.2019
Växelverkningar och kroppar 5 Cr Allmän tent 18.1.2019 - 18.1.2019
Växelverkningar och kroppar 5 Cr Allmän tent 7.12.2018 - 7.12.2018
Växelverkningar och kroppar, hösten 2018 5 Cr Föreläsningskurs 4.9.2018 - 19.10.2018 Helsingfors Öppna universitet
Växelverkningar och kroppar, hösten 2017 5 Cr Föreläsningskurs 5.9.2017 - 20.10.2017 Helsingfors Öppna universitet