Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 5.9.2017
12:15 - 14:00
ons 6.9.2017
12:15 - 14:00
fre 8.9.2017
09:15 - 12:00
tis 12.9.2017
12:15 - 14:00
ons 13.9.2017
12:15 - 14:00
fre 15.9.2017
09:15 - 12:00
tis 19.9.2017
12:15 - 14:00
ons 20.9.2017
12:15 - 14:00
fre 22.9.2017
09:15 - 12:00
tis 26.9.2017
12:15 - 14:00
ons 27.9.2017
12:15 - 14:00
fre 29.9.2017
09:15 - 12:00
tis 3.10.2017
12:15 - 14:00
ons 4.10.2017
12:15 - 14:00
fre 6.10.2017
09:15 - 12:00
tis 10.10.2017
12:15 - 14:00
ons 11.10.2017
12:15 - 14:00
fre 13.10.2017
09:15 - 12:00
tis 17.10.2017
12:15 - 14:00
ons 18.10.2017
12:15 - 14:00
fre 20.10.2017
09:15 - 12:00

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera


Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Som förkunskap till kursen krävs gymnasiefysik och kunskaper som motsvarar den långa matematiken (speciellt derivering, integrering och vektorer).

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1010 Matemaattiset apuneuvot I och AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt.

Studenten kan lösa stela kroppens rörelse- och rotationsproblem med hjälp av dynamik och energiprincipen.

Förstår skillnaden mellan fundamentala växelverkningar och härledda växelverkningar såsom friktion och luftmotstånd.

Eleven kan identifiera krafter på system och hur krafterna förändrar systemets rörelsemängd.

Kan använda energiprincipen för partiklar och system.

Förstår kropparna inre energi och olika energiformer.

Studenten får en inblick i energikvantisering. Förstår att energin är kvantiserad för atomen, dess elektroner, vibration, rotation och kärna.

Introduktion av de fundamentala växelverkningarna och också makroskopiska växelverkningar som exempelvis friktion, luftmotstånd och harmoniska krafter.

Kinematik i en och tre dimensioner.

Cirkelrörelse, radiell- och tangentiell acceleration.

Rörelsemängd och dess förändringshastighet och bevarande. Rörelseekvation och dess lösning analytiskt och numeriskt.

Endimensionell relativistisk dynamik.

Energiprincipen för en och många partiklar (potentiell energi).

Intern energi, termisk energi och energiflöde.

Energikvanttisering.

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 1-8.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar. Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45% 0 (icke godkänt)
45 - 55 % 1
55 - 65 % 2
65 - 75 % 3
75 - 85 % 4
85 - 100 % 5

Smågruppföreläsningar två gånger i veckan, med grupparbeten, grupprojekt och experiment som stöder undervisningen.

Räkneövningar en gång i veckan som inlämnas och poängsätts av räkneövningsassistenten.

Hjälp med övningarna fås vid räkneövningtillfället och i "laskupaja" där assistenter hjälper till.