Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 22.1.2021
12:00 - 16:00

Beskrivning

Som förkunskap till kursen krävs gymnasiefysik och kunskaper som motsvarar den långa matematiken (speciellt derivering, integrering och vektorer).

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1010 Matemaattiset apuneuvot I och AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt.

Studenten kan lösa stela kroppens rörelse- och rotationsproblem med hjälp av dynamik och energiprincipen.

Förstår skillnaden mellan fundamentala växelverkningar och härledda växelverkningar såsom friktion och luftmotstånd.

Eleven kan identifiera krafter på system och hur krafterna förändrar systemets rörelsemängd.

Kan använda energiprincipen för partiklar och system.

Förstår kropparna inre energi och olika energiformer.

Studenten får en inblick i energikvantisering. Förstår att energin är kvantiserad för atomen, dess elektroner, vibration, rotation och kärna.

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 1-8.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar. Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45% 0 (icke godkänt)
45 - 55 % 1
55 - 65 % 2
65 - 75 % 3
75 - 85 % 4
85 - 100 % 5

Kursen genomförs via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent.