Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Växelverkningar och materia, hösten 2020 5 Cr Föreläsningskurs 27.10.2020 - 14.12.2020 Helsingfors Öppna universitet
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Växelverkningar och materia, hösten 2019 5 Cr Föreläsningskurs 29.10.2019 - 22.12.2019 Helsingfors Öppna universitet
Växelverkningar och materia 5 Cr Allmän tent 7.6.2019 - 7.6.2019
Växelverkningar och materia 5 Cr Allmän tent 10.5.2019 - 10.5.2019
Växelverkningar och materia 5 Cr Allmän tent 15.3.2019 - 15.3.2019
Växelverkningar och materia 5 Cr Allmän tent 18.1.2019 - 18.1.2019
Växelverkningar och materia, hösten 2018 5 Cr Föreläsningskurs 30.10.2018 - 12.12.2018 Helsingfors Öppna universitet
Växelverkningar och materia, hösten 17 5 Cr Föreläsningskurs 31.10.2017 - 15.12.2017 Helsingfors Öppna universitet

Tidigare studier eller kunskaper

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1006 Växelverkningar och kroppar och AYFYS1010 Matemaattiset apuneuvot I.

Kunskapsmål

Studenten kan lösa stela och komplicerade kroppars rörelseekvation med hjälp av masscentrum, yttre krafter och energiprincipen.

Kan tillämpa rörelsemängdens, rörelsemängdsmomentets och energins konserveringslagar i elastiska och oelastiska kollisionsexperiment i olika referenssystem och förstå vilken typ av information de producerar.

Eleven kan lösa och förstå komplicerade rotationssystem.

Eleven förstår temperaturens och entropins statistiska natur och kan tillämpa Boltzmannfördelningen, liksom Maxwells och Boltzmanns hastighetsdistribution för att lösa kinetiska problem inom gasteori.

Studenten kan beräkna två- och tredimensionella integraler för att bestämma masscentrum eller tröghetsmoment.

Studenten behärskar kryssprodukt av vektorer.

Studiematerial

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 9-13.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Bedömningsmetoder och kriterier

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Rekommenderade valfria studier

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1011 Matemaattiset apuneuvot II och AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt. (Grundstudiernas laborationsarbeten, 530140, 5 sp)

Studieavsnittets form

Kursen genomförs via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent.