Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 29.10.2019
10:15 - 12:00
ons 30.10.2019
12:15 - 14:00
fre 1.11.2019
09:15 - 12:00
tis 5.11.2019
10:15 - 12:00
ons 6.11.2019
12:15 - 14:00
fre 8.11.2019
09:15 - 12:00
tis 12.11.2019
10:15 - 12:00
ons 13.11.2019
12:15 - 14:00
fre 15.11.2019
09:15 - 12:00
tis 19.11.2019
10:15 - 12:00
ons 20.11.2019
12:15 - 14:00
fre 22.11.2019
09:15 - 12:00
tis 26.11.2019
10:15 - 12:00
ons 27.11.2019
12:15 - 14:00
fre 29.11.2019
09:15 - 12:00
tis 3.12.2019
10:15 - 12:00
ons 4.12.2019
12:15 - 14:00
tis 10.12.2019
10:15 - 12:00
ons 11.12.2019
12:15 - 14:00
fre 13.12.2019
09:15 - 12:00

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1006 Växelverkningar och kroppar och AYFYS1010 Matemaattiset apuneuvot I.

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1011 Matemaattiset apuneuvot II och AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt. (Grundstudiernas laborationsarbeten, 530140, 5 sp)

Studenten kan lösa stela och komplicerade kroppars rörelseekvation med hjälp av masscentrum, yttre krafter och energiprincipen.

Kan tillämpa rörelsemängdens, rörelsemängdsmomentets och energins konserveringslagar i elastiska och oelastiska kollisionsexperiment i olika referenssystem och förstå vilken typ av information de producerar.

Eleven kan lösa och förstå komplicerade rotationssystem.

Eleven förstår temperaturens och entropins statistiska natur och kan tillämpa Boltzmannfördelningen, liksom Maxwells och Boltzmanns hastighetsdistribution för att lösa kinetiska problem inom gasteori.

Studenten kan beräkna två- och tredimensionella integraler för att bestämma masscentrum eller tröghetsmoment.

Studenten behärskar kryssprodukt av vektorer.

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 9-13.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Kursen genomförs via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent.